2005 Fuglekongen

Byrådsmedlem Arne Sylow Rasmussen

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,

er du meget velkommen til at skrive til os

pr. mail: info(at)fugleskydning.dk eller udfylde skemaet

øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab

Tekster og billeder fra året 2006

Billeder fra Tingsamling

Torsdag den 30 marts 2006 i Sommerlyst

Den årlige Tingsamling var indkaldt med sædvanlig afholdelse på Restauration Sommerlyst ? Selskabet egen ejendom.

Tidspunktet var sat til kl. 18.30, der var fremmødt ?inkl. ministre mm ? lige godt 50 personer

 

Statsminister Arne Welding ( AW) åbnede Tingsamlingen ved at byde både skyt-ter, fuglekongen Arne Sülow Rasmussen, ministre, suppleanter mv. , samt den ny-stiftede kongeforenings medlemmer velkommen til denne 167´de tingsamling ? selvom det nok var tvivlsomt at der i tidens løb havde været så mange tingsamlin-ger idet han vidste at nogle år i idens løb havde der slet ikke været afholdt ting-samling, så antallet måtte stå for indenrigsminister Søren Bak?s egen regning.

Som tradition gennem snart mange år pegede ministrene på tidl.

Statsminister Erik Meincke (EM) og spurgte forsamlingen om der var andre forslag til denne post. Forsamlingen klappede af EM og denne var herefter valgt til aftenens tingfor-mand. EM takkede for æren ved endnu engang at have fået tildelt hvervet at skulle holde styr på forsamlingen og selskabets love og vedtægter denne aften.

Han konstate-rede at TS var indkaldt rettidigt i.h.t. Selskabets love Da statsministerens beretning ligger i sin fulde ordlyd, som bilag der sendes til Selskabets Arkivar EM, gengives den ikke her. Der skal her kun siges, at beret-ningen, - som altid - var fyldestgørende for de hændelser der var sket i året i KFFS.  

Dagsordenens punkt 4: Regnskab gik man herefter over til. Det var i år den af ministrene håndplukkede konstituerede forretningsfører Ib Hansen (IH), der ligeledes er opstillet til valg i år som ny finansminister. Ib Hansen har en lang karriere som regnskabschef i ?Labofa?, han er derfor en kapacitet på sit felt og havde da også dels gennemgået selskabets regnskab, fået styr på nogle ting under-vejs der haltede lidt, og desuden havde han æren af i år at fremlægge regnskabet, hvilket han gjorde glimrende. Forsamlingen kvitterede da også med klapsalver for regnskabet.

Under punktet valg til ministerierne havde boligminister Holger Petersen, samt finansminister Svend Bagge, begge meddelt, at de ikke ønskede dels genvalg og dels at fortsætte på posten og dermed som ministre. Ministerierne havde derfor fore-slået som nye ministre:

Ib Hansen og John P. Nielsen. Begge blev valgt af forsam-lingen uden andre opstillede kandidater og med applaus.. De øvrige ministre kunne derfor ønske de 2 nyvalgte velkommen i ?Klubben? af ministre.  

Under punktet valg af Ministersuppleanter, havde Flemming Hansen meddelt, at han grundet nyt arbejde ikke kunne fortsætte. Ministerierne foreslog genvalg af Steen Friis-Olsen og som ny: Allan Hessel. Begge blev valg med godkendelse og applaus af den tilstedeværende forsamling.  

Det nye Ministerierne

Fra venstre

Ministersuppleanter Allan Helsel

Indenrigsminister Søren Bak
Statsminister Arne Weldingh

Justisminister John Nielsen

Boligminister Henrik Bach

Finansminister Ib Hansen

Ministersuppleanter Steen Friis-Olsen

 

Og i stolen Kong Arne d. II

Hb 31/3-06

Fugleskydning
Tirsdag, den 13. Juni 2006

 

Tilbage til Kongerække

Tryk her