2005 Fuglekongen

Byrådsmedlem Arne Sylow Rasmussen

Vi har ikke styr på hvem, der har malet platten: Foto Lars Moosdorf 2020.

Motivet på platten er delt op i tre elementer. En roemark (Fuglekongen er født på Lolland), en pengeskab (Bankdirektør i Danske Bank) og den Norske flag (Norsk konsul i 20 år).

Fuglekonge 2005 Arne Sylow Rasmussen

Født den 8. oktober 1936 i Guldborg (Lolland). Død 11. juli 2019.

Gift med Else (f. Kok) i 1958. 2 døtre: Jette 1962 og Rikke 1966.

Arne startede som elev i Landmandsbanken i Sakskøbing i 1952.

1955-1957 Soldat i Næstved – Garderhusar. 1957-1962 Bankassistent i Nysted. 1962-1965 Bankassistent i Holbæk. 1965-1971 Bankbestyrer i Blågårds Afdeling, Blågårds Plads – Købenavn.

Dec. 1971-1997 Filialdirektør i Korsør.

Majestæten var formand fra turistforeningen fra 1972-1985, var initiativtager til Svanegården, var tovholder ved byjubilæet i 1975, kom i Rotary i 1972, var konservativt byrådsmedlem fra 1978-1982, traf her i byen en anden rodfrugt fra Lolland, Erik Meincke, som han blev så gode venner med, at de i forbindelse med en sommerfest i turistforeningen fik ideen om at forskønne Tårnborgvej ved at plante træer hele vejen langs jernbaneterrænet til stor forbavselse for byens borgere, da man vågnede op om morgenen.

Den store berøringsflade bevirkede at Majestæten i 1985 blev norsk konsul, hvilket han var meget stolt over. Han har været i audiens flere gange, med til middag hos dronningen med det norske kongepar og til gallaforestilling, han har også været til middag hos det norske kongehus, som er noget mere uformelt end det danske.

1997-2015 Som 60 årig blev han landmand i Svenstrup, skønt han ikke havde nogen erfaring. 2015-2019 Boede han og fruen på Agersøvej 5, Korsør.

Arne har altid været en meget aktiv herre: Byrådsmedlem i 2 perioder i Korsør Byråd. Formand for det Konservative Parti i en årrække. Formand for Brigade 51. 2000-2014. Medlem af Korsør Rotary Klub 1972-2019

Motivet på platten er delt op i tre elementer. En roemark (Fuglekongen er født på Lolland), en pengeskab (Bankdirektør i Danske Bank) og den Norske flag (Norsk konsul i 20 år).


Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Renskrevet Lisbeth Enøe og Lars Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2020

Morgenmad hos Kongen.

Afgang mod Sommerlyst

Korsør Turistforening

Arne Sylow Rasmussen formand 1972-1984.

Korsør Posten onsdag 7. juni 2006

Kong Arne II

På tirsdag den 13. juni afholder Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesselskab sin årlige og meget traditionsrige Fugleskydning. Èn er dog ændret, nemlig mødetidspunktet ved Lovsøen: Det er i år kl. 08.00

Med til traditionerne hører også ”Statsministerens” beretning om den siddende konge – Hans Majestæt Kong Arne II, alias Arne Sylow Rasmussen. Beretningen offentliggøres under fugleskydningsfrokosten, men vi kan allerede nu løfte en flig af beretningen.

Beretningen om den siddende majestæt er særdeles fyldig og tager stort set udgangspunkt fra Ruder Konge var Knægt.

I disse linier har vi plukket fra tiden i Korsør, der har været præget af stor aktivitet.

Majestæten var formand fra turistforeningen fra 1972-1985, var initiativtager til Svanegården, var tovholder ved byjubilæet i 1975, kom i Rotary i 1972, var konservativt byrådsmedlem fra 1978-1982, traf her i byen en anden rodfrugt fra Lolland, Erik Meincke, som han blev så gode venner med, at de i forbindelse med en sommerfest i turistforeningen fik ideen om at forskønne Tårnborgvej ved at plante træer hele vejen langs jernbaneterrænet til stor forbavselse for byens borgere, da man vågnede op om morgenen. Som det vil ses skulle der løbes stærkt, Majestæten har 2 gange løbet Eremitageløb. Lidt maliciøst fik han Flintholm på Tårnborgkroen til under et bestyrelsesmøde at skifte lås på Eriks cykel, således at han fik lejlighed til at afprøve sin promille, da han skulle forsøge at låse den forkerte lås op. Turistarbejdet bevirkede bl.a., at tyske turister anført af en professor var ”på sporet af vikingerne” som tema for turistrejsen, fluks skaffede Majestæten Frederikssundvikingerne til at bemande Trelleborg, tysk fjernsyn var på pletten, vikingerne stormede ud fra langhuset, hvorpå professoren var ved at få hjerteslag, da en af vikingerne havde monikel.

Majestæten har også været formand for ”Brigade 51” i Korsør, brugte faktisk al sin fritid i øvrigt på 3 sommerhuse ved Marielyst, har samlet frimærker i 50 år, har fisket øl med Meincke så store, at de måtte sømmes fast på døren for at få hold på dem – det er muligvis en lystfiskerhistorie – og er gået en del på jagt.

Da Majestæten kendte direktør Knus Sørensen i Danske Bank godt fik Majestæten lov til at gå på pension som 60-årig og har siden – uden forkundskaber – kastet sig over landbruget ude ved Stigbjerg – han har dog været elev i Landmandsbanken – og pløjer, harver og tromler og mærkeligt nok kan man efter 4 år få det grønne kort, uanset, hvordan det går.

Der er nu ingen tvivl om at det går godt nok, Majestæten har været på udlandsrejser i de senere år til Kina, Egypten, Australien, det meste af Sydamerika, så lidt gryn er der vel kommet af, hvad der gennem et langt liv er blevet sået.

Den store berøringsflade bevirkede at Majestæten i 1985 blev norsk konsul, han har været i audiens flere gange, med til middag hos dronningen med det norske kongepar og gallaforestilling, også været til middag hos det norske kongehus, som er noget mere uformelt end det danske, her sprudlede Majestætens vid igen, idet han til en lidt uanseelig person sagde: ”Hvad er du så i systemet?”, det viste sig så det var hofmarskallen.

Tekster og billeder fra året 2006

Billeder fra Tingsamling

Torsdag den 30 marts 2006 i Sommerlyst

Den årlige Tingsamling var indkaldt med sædvanlig afholdelse på Restauration Sommerlyst ? Selskabet egen ejendom.

Tidspunktet var sat til kl. 18.30, der var fremmødt ?inkl. ministre mm ? lige godt 50 personer

 

Statsminister Arne Welding ( AW) åbnede Tingsamlingen ved at byde både skyt-ter, fuglekongen Arne Sülow Rasmussen, ministre, suppleanter mv. , samt den ny-stiftede kongeforenings medlemmer velkommen til denne 167´de tingsamling ? selvom det nok var tvivlsomt at der i tidens løb havde været så mange tingsamlin-ger idet han vidste at nogle år i idens løb havde der slet ikke været afholdt ting-samling, så antallet måtte stå for indenrigsminister Søren Bak?s egen regning.

Som tradition gennem snart mange år pegede ministrene på tidl.

Statsminister Erik Meincke (EM) og spurgte forsamlingen om der var andre forslag til denne post. Forsamlingen klappede af EM og denne var herefter valgt til aftenens tingfor-mand. EM takkede for æren ved endnu engang at have fået tildelt hvervet at skulle holde styr på forsamlingen og selskabets love og vedtægter denne aften.

Han konstate-rede at TS var indkaldt rettidigt i.h.t. Selskabets love Da statsministerens beretning ligger i sin fulde ordlyd, som bilag der sendes til Selskabets Arkivar EM, gengives den ikke her. Der skal her kun siges, at beret-ningen, - som altid - var fyldestgørende for de hændelser der var sket i året i KFFS.  

Dagsordenens punkt 4: Regnskab gik man herefter over til. Det var i år den af ministrene håndplukkede konstituerede forretningsfører Ib Hansen (IH), der ligeledes er opstillet til valg i år som ny finansminister. Ib Hansen har en lang karriere som regnskabschef i ?Labofa?, han er derfor en kapacitet på sit felt og havde da også dels gennemgået selskabets regnskab, fået styr på nogle ting under-vejs der haltede lidt, og desuden havde han æren af i år at fremlægge regnskabet, hvilket han gjorde glimrende. Forsamlingen kvitterede da også med klapsalver for regnskabet.

Under punktet valg til ministerierne havde boligminister Holger Petersen, samt finansminister Svend Bagge, begge meddelt, at de ikke ønskede dels genvalg og dels at fortsætte på posten og dermed som ministre. Ministerierne havde derfor fore-slået som nye ministre:

Ib Hansen og John P. Nielsen. Begge blev valgt af forsam-lingen uden andre opstillede kandidater og med applaus.. De øvrige ministre kunne derfor ønske de 2 nyvalgte velkommen i ?Klubben? af ministre.  

Under punktet valg af Ministersuppleanter, havde Flemming Hansen meddelt, at han grundet nyt arbejde ikke kunne fortsætte. Ministerierne foreslog genvalg af Steen Friis-Olsen og som ny: Allan Hessel. Begge blev valg med godkendelse og applaus af den tilstedeværende forsamling.  

Det nye Ministerierne 2006

Fra venstre

Ministersuppleanter Allan Helsel

Indenrigsminister Søren Bak
Statsminister Arne Weldingh

Justisminister John Nielsen

Boligminister Henrik Bach

Finansminister Ib Hansen

Ministersuppleanter Steen Friis-Olsen

 

Og i stolen Kong Arne d. II

Hb 31/3-06

Fugleskydning
Tirsdag, den 13. Juni 2006

 

Tilbage til Kongerække

Tryk her