2004 Fuglekongen

Tømmermester Claus  Jensen

 

Vi har ikke styr på hvem, der har malet platten: Foto Lars Moosdorf 2020.

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,

er du meget velkommen til at skrive til os

pr. mail: info(at)fugleskydning.dk eller udfylde skemaet

øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab

Foto fra 2004

Claus Jensen ny Fuglekonge 2004

Ny Majestæt Konge Claus d.I Abdicerende Kong Allan d.I

samt skyttekonge Lars Mosdoorf.

Tømmermester Claus Jensen

Tekster og billeder fra året 2005

Billeder fra Tingsamling
Torsdag den 14 april 2005 i Sommerlyst
Statsministeren aflægger det forgangne års beretning
Finansministeren forelægger det reviderede regnskab

Efter Tingsamlingen var det Selskabets KongePlatteKonservator,

Bent Jacobsen der fortælle om arbejdet

med rensning og genetablering af de Royale gamle KongePlatter.

Ministerierne 2005

Fra venstre

Indenrigsminister Søren Bak   Boligminister Holger C. Petersen   Statsminister Arne Weldingh   Justisminister Henrik Bach   Ministersuppleanter Flemming Kaj Hansen   Ministersuppleanter Steen Friis-Olsen      Og i stolen Kong Claus d. I    Finansminister Sven Bagge. Er ikke med på dette foto.   
Hb 18/4-05

Fugleskydning  Tirsdag, den 15. Juni 2005

Fugleskydning i de rette rammer

Vejrguderne viste sig igen i år fra den gode side, da der for 116.gang blev afholdt Fugleskydning ved Sommerlyst Vejrmeldingerne havde ikke været alt for positive for tirsdagen i sidste uge, da Korsør Fuglekydning - og Forskønnelsesselskab afviklede deres årlige Fugleskydning, men heldigvis stod solen højt på himlen lige fra morgenstunden og der blev den hele dagen.

 

Kong Claus takker herigennem de mange skytter som var med til
at gøre denne dag til en minderig dag for ham og dronningen.

Alllerede tidligt fra morgenstunden var Fuglekongen og ministrene blevet vækket af Skælskør Marinegarde. Imens havde der samlet sig en mindre hær af morgenduelige skytter ved Lovsøen. Herfra gik de gennem Lovsø anlægget til de ventende busser på Kjærsvej som transporterede de omkring 100 skytter til Kongens residens på Musholmvej, hvor morgenbordet stod klar i et stort opstillet telt. -

 

Efter et solidt morgenfoder og tilhørende dramme
gik turen tilbage til byen, hvor tropperne gik rundt i Citys gader.

Vel ankommet til Sommerlyst blev flaget hejst og 3 skud blev affyret af »Sortkrudteren« Niels Windeleff, som signal til at årets Fugleskydning kunne begynde.   Træfsikkerheden var helt i top om formiddagen, så da »Statsministeren« stoppede skydningen på grund af frokosten manglede man kun den ene vinge og brystpladen på fuglen.

 

Frokosten blev indtaget med diverse taler for gæster, land og flag og Fuglekongen, som er nogle af traditionerne. Der er også tradition for at Kommunen er repræsenteret og spenderer en omgang. I år var borgmester Flemming Erichsen gæst ved frokosten. Danske Bank og Nordea var også til lommerne med en omgang bordet rundt. En anden god økonomisk tradition er også når hatten går rundt blandt frokostgæsterne. Altid med et særligt formål, som i år var at få malet »Sommerlyst« udvendigt. Da hatten havde været rundt og indholdet talt op, var der indkommet/givet tilsagn om ikke mindre en 62.000 kroner. Et meget flot beløb som Korsør Fugleskydning- og Forskønnelsesselskab herigennem siger mange tak for. Malingen af Sommerlyst vil derfor snarest blive sat i værk.

 

Efter frokosten er en af traditionerne at der bliver spillet op til »Hanbal«,et meget muntert indslag på den afslappede »Drengedag«. Skydningen startede igen og snart faldt den sidste vinge for Christian Fuglsbjergs skud. Så var der kun brystpladen tilbage som udløser den nye Fuglekonge.

 

Den faldt også hurtigt til jorden efter et perfekt skud af Søren Bak.

 Og Arne Sylow Rasmussen blev nu udråbt til årets Fuglekonge. En titel som han må bære til næste års Fugleskydning tirsdag den 13. juni 2006.  

Om aftenen var Skytter med damer, ialt 72, tilbage til Sommerlyst, hvor en flot aftenmenu blev indtaget efterfulgt af præmieuddeling og overdragelse af Kongeværdigheden.

Aftenfesten bliver lørdag den 17. juni næste år.

Skyderesultater:

Højre vingeæble: Lasse Skree Jacobsen v. Arne Weldingh.

Venstre vingeæble: Gunnar G.O. v. Christian Boye.

Højre kloæble: Bilhuset v. Henrik Bach.

Venstre kloæble: Poul Møller v. Erik Meincke.

Halsæblet: Lene Rasmussen v. Bjarne Hansen.

Haleæblet: Jens Madsen v. Glen Pedersen.

Ringen: Kurt Rehder v. Freddie Sørensen.

Kronen: Gert Rasmussen v. Søren Bak.

Halspladen: Kenneth Schmidt v. Kjeld Hansen.

Halepladen: Gunner G.O. v. Lasse Christiansen.

Venstre vinge: Ib Hansen v. Lars Mosdoorf.

Højre vinge: Bill Olsen v. Christian Fuglsbjerg.

Brystpladen: Arne Sylow Rasmussen ved Søren Bak.

Præmierne kan afhentes hos Guldsmed Jørgen Nayberg, Nygade 4, Korsør.  

 

Tilbage til Kongerække

Tryk her