2003 Fuglekongen

 

Grosserer - Allan Hessel

Platten er malet af Overjægermester Mogens Andersen. : Foto Lars Moosdorf 2020.

Fugleskydningsplatten gengiver slægtens gård (gengivet som den så ud i 1970érne) på stengelshøjvej ved Lille Egede. Øverst til venstre kan man se en lille høj, Hesselhøj, i ældre tid stod her en mølle. Forest på platten ses et par rådyr som symbolikken på den flotte natur og det rige dyreliv i og omkring gården.

 

Allan Hessel i 2020. Foto Henrik Bach

Fuglekonge 2003 Allan Hessel

Kong Allan d. 1. er født i 1966 som 6. generation ud af en af egnens landbrugsfamilier.

Efter skoletiden, blev det til en periode med søfart, militær, kontorbeplantning samt en lille ejendomspotefølge, men det var handelen der trak og i 1994 blev grundstenen lagt til en grossistvirksomhed, Alflora.

Alflora, solgte planter, snitblomster og tilbehør engros til supermarkeder, blomsterhandlere og havecenter på Sjælland og ørene.

Skoforretning TRIMABENA, ejendomsselskabet Albolig, kørte i perioden som sidebeskæftigelser og i weekenden kunne man møde fuglekongen på havetraktoren i en have i byen eller bag disken i skoforretningen.

Det frivillige arbejde og trangen til at gøre en forskel, har der altid været plads til og i 2001 blev til en stol i Korsør byråd, bla. som næstformand i Skole -Børn og Ungeudvalget. Herudover kan det nævnes at majestæten er medlem af en lang række foreninger, SJLR soldaterforening, Forsvarsbrødrene, Hjemmeværnsforeningen, Erhvervsforeningen, samt har haft sæde i bevillingsnævnet, Danske bank lokalråd, samt havnebestyrelsen for Korsør Havn.

Rotary har også altid haft en speciel plads i kongens hjerte, her har majestæten bla. været præsident, og bestridt en lang rækker poster.

I Korsør Fugleskydnings –og forskønnelsesselskab, var det finansministerposten som majestæten i en længere periode besad.

Kort sagt, så må man sige årets fuglekonge er en meget aktiv herre, med et stort hjerte der gerne gør noget for andre i og omkring lokalsamfundet.

Majestæten bor i Korsør med Fru Helga og bonusdatteren Isabella. Majestæten har fra et tidligere ægteskab to døtrene, Trine og Nanna.

Kong Allan d.I


 

Fugleskydning fandt sted - som altid den 3. tirsdag i juni.

Det hidtil største antal skytter havde fundet vej til Lovsøen, hvor morgenmønstringen til årets Fugleskydning fandt sted - som altid den 3. tirsdag i juni.

Kl. 07.30 var der afgang med Marinegarden i spidsen til Fuglekongen Kong Allan d. I residens på Skovvejen. Forinden havde Korsør Fugleskydning - og Forskønnelsesselskabs ministre været ude for at vække kongefamilien.

Til lejligheden havde Kongen opstillet et stort telt, hvor et flot morgenkomplet blev serveret for de ankomne skytter. De første drammer blev nedskyllet inden skytterne, nu med kongen i spidsen, gik gennem den flagsmykkede by.

Under den traditionsrige frokost, hvor ministre holdt tale for gæster, land og flag samt for Fuglekongen blev Fuglekongens platte også afsløret.

Det er også, de sidste par år, blevet tradition for, at der under frokosten bliver samlet ind til et godt formål. Sidste år var det et nyt gulv. Før har det været til platterestaurering, nyt flag o.s.v. I år var formålet et nyt dørparti fra den nyetablerede mellemgang/garderobe og ind til salen. Rundhåndet blev der smidt mønter og sedler i hatten, der gik rundt. Og da den blev talt op, sammen med en fordobling fra Alucom Denmark v. Niels Erik Jacobsen, og 5.000 kr. fra Nordea, var der lige pludselig blevet råd til dørpartiet - så hvorfor ikke straks ringe til tømreren og få sat den i. Snart kom to tømrersvende fra JM Byggeservice og så var den sag klar.

Midt på formiddagen, vel ankommet til "Sommerlyst", blev skydningen til fuglen så begyndt. Vejrguderne havde vist på det tidspunkt glemt at det skulle være "Fugleskydningsvejr". Lidt regn, betød at skytterne måtte trække ind i krostuen og på verandaen. Men det havde ingen indflydelse på det gode humør. Der blev raflet og spillet på livet løs mens ølhanerne havde frit løb.

Efter frokosten fortsatte skydningen på den genstridige fugl. Træfsikkerheden var åbenbart bedre i år end tidligere og snart var der kun brystpladen tilbage. Efter nogle få skud ramte Lars Moosdorf plet og dermed var skydningen slut og en ny Fuglekonge kunne udråbes.

Foto fra 2004

Claus Jensen ny Fuglekonge 2004

Det blev Claus Jensen fra CJ Byg, som det næste år skal være regent i selskabet.

Aftenfesten

Om aftenen samledes skytter og andre medlemmer af selskabet til aftenfesten med ledsager. Der blev indtaget en lækker middag, præmier blev uddelt. Tidligere fuglekonge Holger Pedersen holdt tale for damerne og bandolet og

Kongeværdigheden blev overdraget den ny
Majestæt Konge Claus d.I

Skyderesultater:

Højre vingeæble: Kennet Knudsen v. Flemming Knudsen 

 Venstre vingeæble: Claus Jensen v. Bjarne Hansen 

 Højre kloæble: Jan Milvertz v. Kjeld Boye 

 Venstre kloæble: Gustav Jepsen v. Henrik Olsen 

 Halsæblet: Steen Friis-Olsen v Mogens Samer 

 Haleæblet: Poul Møller v. Jens Chr. Mikkelsen 

 Ringen: Steen Bjerggaard v. Kurt Aastrup 

 Kronen: Jens Mose v. Henrik Olsen 

 Hals-pladen: Bjarne Hansen v. Morten Christiansen

Hale-pladen: Ole Madsen v. Michael Jensen 

 Venstre vinge: Knud Hansen Vem. Allan Hessel 

 Højre vinge: Herdis Lehn v. Martin Frandsen 

 Brystpladen: Claus Jensen v. Lars Mosdoorf.

Præmierne kan afhentes hos Sven Bagge, Korsør Posten.

Ny Majestæt Konge Claus d.I Abdicerende Kong Allan d.I

samt skyttekonge Lars Mosdoorf.

PS. Hvis der er nogen som har fået en forkert hat med hjem med en grøn skyttenål tilhører den Henning Bøgild

 

Endnu flere forbedringer på Sommerlyst

Endnu flere forbedringer på Sommerlyst

Ude midt i den lysegrønne skov ligger "Sommerlyst" i en lille oase med fred og idyl. Stedet ejes af Korsør Fugleskydning- og Forskønnelsesselskab, men er forpagtet ud til Restauratør Tony Christiansen.

Stedet var tilholdsplads for afholdelse af Fugleskydninger tilbage i 1839. Måske endnu tidligere i 1835. Men Korsør Fugleskydning Selskab blev oprettet den 22. januar 1839. Dengang stod der på stedet kun et træskelet med et sejl, over som læ for blæst og regn. Det brændte under en forrygende snestorm i 1864. Det blev så besluttet at opføre en skydepavillon, som blev indviet i 1866. Denne står der endnu, men siden er der sket tilbygning efter tilbygning efterhånden som økonomien har kunnet bære det.

"Sommerlyst" fremstår i dag som et unikt sted, hvor der sker løbende forbedringer og fornyelser, som det kræves af en moderne restaurant i dag. Resturatør Tony Christiansen, som har haft stedet i forpagtning siden januar 2002, har kulinarisk fået hævet stedet et par niveauer op. Stedet er meget brugt for selskabsarrangementer og udflugter, men også søndagsbuffet'er og la carte retter kan anbefales.

De aller sidste forbedringer, som selskabet har stået for, er et køle/fryserum, som nu kan erstatte flere skabe, som efterhånden skulle på "pension". Det har givet en stor lettelse og besparelse i køkkenet.

I den store sal havde gulvet det ikke så godt. Det var flere steder blevet lidt mørt, ja faktisk var der et par steder, hvor stolebenene var gået igennem. Ved sidste Fugleskydning's frokost blev en indsamlingsaktion sat i gang. Et godt tidspunkt måtte bestyrelsen sande, idet hele 33.000 kroner/mandetimer blev indsamlet blandt medlemmerne. Penge, som blev øremærket til nyt gulv og isolering under samme.

I januar måned blev det nye gulv lagt, så nu kan der danses moderne uden risiko for at stilethælen går igennem.

På billedet ses nogle af gulvsponsorer og hjemmesidesponsorerne ( www.fugleskydning.dk ) ved en sammenkomst på Sommerlyst.

En ny væg er ligeledes blevet sat op i krostuen mod den store sal. Den er i samme stil som den øvrige udsmykning og bliver en del af en garderobe samt gennemgang til toiletterne uden at genere de øvrige selskaber.

 

Men det er ikke det eneste der lavet i det forgangne år. I gården er der bygget et køle- og frostrum på henholdsvis 9 og 4 m2.

Det har været et stort ønske i mange år og har medvirket til, at der nu er blevet slukket for 7/8 meget gamle køle- og frostskabe, som udover at bruge meget strøm også fyldte meget i køkkenet.

En anden nyhed (som nok mange har læst) er at vor forpagter Tony Christiansen fra den 1. juli 2004 også skal drive Restaurant Lystbådshaven .

Det glæder os i ministeriet, at det er lykkes Tony at få Restaurant Lystbådshavnen sideløbende med Sommerlyst.

Held og lykke til Tony.

 

Tilbage til Kongerække

Tryk her