Så er vores nye skydeanlæg klar, til den 17 juni

Fredag den 13 juni 2008

Så er der også en fugl

Den 20 maj 2008

Det er Murermester Leif Lauridsen og Smedemester Ole Jensen, sammen med et par glade tømrersvende, som har sørget for, at anlægget kom op at stå, bistået af 3 ministre, og 1 ministersuppleant.
Morten Seeger - Arkidesign, samt Lars Moosdorf - Sigfred Lorentzen
har begge bistået med rådgivning.
Indenrigsminister: Søren Bak har skaffet stolperne.

Tak til alle mand

Boligminister : Henrik Bach

20 maj 2008