2009 Fuglekongen

Advokat Arne Weldingh

Platten er malet af: Marie Olsen Foto Lars Moosdorf 2020.
Neil og Arne Weldingh

ARNE WELDINGH - FUGLEKONGE 2009

ARNE WELDINGH - FUGLEKONGE 2009

Født 8/3 1939 i Aarhus,stud.ex.1958 fra Aarhus Katedralskole,soldat (Fredericia) 1958-60,

Cand.jur. Aarhus Universitet 1967,advokatfuldmægtig i Aarhus og Holstebro

indtil ansættelse som advokat 1971 hos lrs. Meiland,Korsør.

Kompagnon 1974,eneejer fra 1985, cand. jur.Neel Weldingh medejer samtidig, gift 1965

Har sammen sønner Thomas :1968 og Christian:1971

Privat bopæl: Kastanievej 9,Korsør.

Medlem af Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesforening 1972,

Minister fra 1983,

Finansminister 1985-95,

Statsminister 1995 ? 2009.

Advokatfirmaet ophørt grundet retskredsreformen 31/12 2oo8.

Motivet: Nygade 14,Korsør : Tidl. bageri i stueetagen,

svendeværelser på 1.sal, momskon trol 1.sal frem til 9/3 1974,

så advokatkontor frem til 1/7 2008.

Ny Majestæt Kong Arne d, III

 

Ny Majestæt . Kong Arne d. III 

(Advokat) Arne Weldingh

 

Statsminister Henrik Bach

 

Abdicerende Kong Søren d.I.

(Landinspektør) Søren Kærn

 

Fra Fugleskydning Tirsdag d. 15 juni 2010

Godmorgen hr: Statsminister kl er nu 6.30

Godmorgen ders Majestæt

Lovsøen

På tur i byen

Sommerlyst

Ny Majestæt Kong Steen d, I

 

Ny Majestæt . Kong Steen d. I 

Steen Friis-Olsen 

 

Statsminister Henrik Bach

 

Abdicerende Kong Arne d.III.

(Advokat) Arne Weldingh

 

Igen i år en god dag, i skoven med sol , Sommer og 100 glade skytter.

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab

 

171 års jubilæumsåret. 15 Juni 2010

 

Hermed resultatet af Fugleskydningen ved Sommerlyst

 tirsdag den 15. juni 2010.

 

 

                                            Skytte                          For

  

Højre Vingeæble:             Jacob Flintholm                 Timmermann

Venstre Vingeæble:          Allan Hessel                     Henrik Jensen

Højre Kloæble:                 Ivan Svendsen                 Gerner Kristensen

Venstre Kloæble:              Kaare Plesner                  David Davidian

Halsæble:                        Gunnar Bjerre                  Kaare Plesner

Haleæble:                        Ole Madsen                    Chr. Samer

Ringen:                           Kim Hansen                    Henrik Lundsgaard 

Kronen:                           Per Simper                      Gerner Kristensen

Halsplade:                       Ole Steen                        Bendt Guldahl

Venstre Vinge:                  Kaare Plesner                  Flemming Christensen

Højre Vinge:                      Flemming Storm              Bjarne Skovgaard

Brystpladen:                      Peter Thieme                  Steen Friis-Olsen

 

Skyttekonge:                       Peter Thieme

Fuglekonge:                        Steen Friis-Olsen

  

På Selskabet vegne

Henrik Bach
Statsminister.

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,

er du meget velkommen til at skrive til os

pr. mail: info(at)fugleskydning.dk eller udfylde skemaet

øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab

Fra Fugleskydning Tirsdag d. 15 juni 2010

Igen i år en god dag, i skoven med sol , Sommer og 100 glade skytter.

Tilbage til Kongerække

Tryk her

 

Torsdag den 18 Marts, 2010

Hermed indkaldes til den:

Et hundrede og en og halvfjerdsindstyvende (171) ORDINÆRE TINGSAMLING

Torsdag den 18 Marts, 2010 ? kl. 18.30

I Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab - Anno 1839 Tingsamlingen foregår i Selskabets ejendom:

Restaurant Sommerlyst.

Dagsorden i henhold til Selskabets Love :

1.Statsministeren byder velkommen.

2.Valg af Tingformand.

3.Statsministeren aflægger det forgangne års beretning. 4.Finansministeren forelægger revideret regnskab 2009 / budget 2010.

5.Fastsættelse af Tingskat for det kommende år.

6.Trækning af 1.ste & 2.den præmie blandt Sponsor-bidragsyderne. 7.Ordinært valg af 2 Ministre til Ministerierne - på valg er :

Finansminister, Ib Hansen. (modtager ikke genvalg).

Boligminister, John Nielsen. (modtager ikke genvalg).

Samt herudover: extraordinært valg af 1 minister:

Indenrigsminister, Søren Bak-Gulev. (ønsker at udtræde 1 år tidligere end han er valgt til).

Ministerierne anbefaler og foreslår i stedet som nyvalgte til ministerierne:

Ministersuppleanten, Steen Friis-Olsen, samt:

Per Nayberg, og Hans Jørgen Andersen.

(Ministerierne konstituerer sig selv f.s.v.a. ministerposterne, umiddelbart efter tingsamlingen - i.h.t. lovene.)

8.Valg af 2 Ministersuppleanter:

(Bemærk: såfremt Steen Friis-Olsen indvælges som minister, (denne dagsordens punkt 7) anbefaler og foreslårministerierne i stedet følgende nye ministersuppleanter:

Som 1.ste suppleant: Keld Jensen, og som

2.den suppleant: Kurt G. Nielsen.)

9.Valg af 2 Statsrevisorer - på valg er: Revisionsfirmaet Rasmussen og Svendsen, v/ Ivan Svendsen. (modtager genvalg).

Lars Erik Madsen, (Skælskør Bank). (modtager genvalg).

10.Valg af 1 revisorsuppleant: (Ministerierne foreslår afgående finansminister Ib Hansen)

11.Indkomne forslag: Det bemærkes, at forslag til behandling på den Ordinære Tingsamling, skal være Statsministeriet i hænde senest 8 dage før Tingsamlingen, i.h.t. lovene.

12.Eventuelt.

 

Ved Tingsamlingen bliver der i år serveret hakkebøf og diverse drikkevarer. Indtagelsen og nydelsen af denne mandfolkespise er på skytternes egen regning, jvf. tidl. Tingsamlings beslutning.

Tilmelding - af hensyn til køkkenet, Dig selv og Finansministeren - bedes venligst foretaget senest

Tirsdag den 16 marts direkte til Restaurant Sommerlyst på Tlf.: 58.35.14.40.

Med venlig hilsen og på behageligt gensyn. Stats-, Finans-, Bolig-, Justits-, & Indenrigs Ministerierne.

De Nye Ministre anno 2010 (FRA Venstre mod Højre):

Statsminister: Henrik Bach

Boligminister: Palle Hinrichsen

Finansminister: Per Nayberg

Kong Arne den III . (Arne Weldingh)

Indenrigsminister: Steen Friis-Olsen

Ministersuppleant: Keld Jensen

Ministersuppleant: Kurt G. Nielsen

 

Justisminister: Hans-Jørn Andersen er ikke med på dette foto.

 

Statsministers nytårshilsen fra Korsør Fugleskydnings-og Forskønnelsesselskab. .

Korsør d. 14 Januar 2010

Ja Så er der igen gået et år og vi kan se frem til de lyse aftener,

   Så dermed også den næste fulgeskyding som i år er tirsdag 15.juni

Med aftenfest fredag d.18 juni

Det er Konge Arne D. III, som kalder til festdag i skoven.

Ny Majestæt Kong Arne d, III

 

Ny Majestæt . Kong Arne d. III 

(Advokat) Arne Weldingh

 

Statsminister Henrik Bach

 

Abdicerende Kong Søren d.I.

(Landinspektør) Søren Kærn

 

   I 2009 lykkes det os at få solgt sponsorbidrag for 33.000- kr.

I de første dage i 2010 bliver gulvene i Sommerlyst færdiglakeret,

samt udskiftet to vinduer på herretoilettet.

 Så vi er i fuld gang med at pynte på Sommerlyst med det modtagne sponsorbidrag.

Lad mig ikke glemme at sige tak til alle, der har bidraget til

finansiering af dette projekt,

Uden jeres bidrag var det ikke lykkedes.

Vi vil på Tingsamling d. 18 marts udtrække to sponsorbidrag,

samt sælge nye sponsorbidrag til 250,-/500,-/1.000,- kr. pr. stk.

 

Husk: Der er fugleskydning tirsdag d. 15. juni 2010,

og aftenfest fredag den 18. juni 2010

 

Vi fra ministerierne vil gerne ønske jer alle et godt nyt år.

 

Venlig hilsen

Statsminister

 

Henrik Bach

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

 

 

Opgørelse i Tegning AF sponsorbidrag

NrNavn
1Kjeld Boye
2Kjeld Boye
3Per Stenbæk Madsen
5Niels Madsen
6Steen Friis-Olsen
7Ib C Larsen
8Tandlæge Lise G. Nielsen
9Adler Striberg
10Adler Striberg
11Adler Striberg
12Adler Striberg
13Ole S. Madsen
14Erik Meinche
16Svend Aage Herum
17Henrik Lundgaard
18Kurt Sørensen
19Allan Hessel
20Allan Hessel
21Allan Hessel
22Arkidesign v / Morten Seeger
23Arkidesign v / Morten Seeger
24Arkidesign v / Morten Seeger
25Arkidesign v / Morten Seeger
26Arkidesign v / Morten Seeger
27Arkidesign v / Morten Seeger
28Arkidesign v / Morten Seeger
29Arkidesign v / Morten Seeger
30Arkidesign v / Morten Seeger
31Arkidesign v / Morten Seeger
32Lars P. Moosdorf
34Morgens Jacobsen
35Aage T. Hansen
36Frank Pihl
37Svend G. Bagge
38Torben Wiinholt
39Christian Christensen
41Statoil v / Bill Olsen
42Højers Rengøring
43Tårnborg Smed & VVS
45Cristensen Kærn, Thomsen
46Cristensen Kærn, Thomsen
47Cristensen Kærn, Thomsen
48Cristensen Kærn, Thomsen
49Cristensen Kærn, Thomsen
50Jan Læby
51Jørgen Nayberg
52Korsørnøglen
53Arne Weldingh
...

...

Opgørelse på tegning af sponsorbidrag

NrNavn
1Kjeld Boye
2Kjeld Boye
3Per Stenbæk Madsen
5Niels Madsen
6Steen Friis-Olsen
7Ib C Larsen
8Tandlæge Lise G. Nielsen
9Adler Striberg
10Adler Striberg
11Adler Striberg
12Adler Striberg
13Ole S. Madsen
14Erik Meinche
16Svend Aage Herum
17Henrik Lundgaard
18Kurt Sørensen
19Allan Hessel
20Allan Hessel
21Allan Hessel
22Arkidesign v / Morten Seeger
23Arkidesign v / Morten Seeger
24Arkidesign v / Morten Seeger
25Arkidesign v / Morten Seeger
26Arkidesign v / Morten Seeger
27Arkidesign v / Morten Seeger
28Arkidesign v / Morten Seeger
29Arkidesign v / Morten Seeger
30Arkidesign v / Morten Seeger
31Arkidesign v / Morten Seeger
32Lars P. Moosdorf
34Morgens Jacobsen
35Aage T. Hansen
36Frank Pihl
37Svend G. Bagge
38Torben Wiinholt
39Christian Christensen
41Statoil v / Bill Olsen
42Højers Rengøring
43Tårnborg Smed & VVS
45Cristensen Kærn, Thomsen
46Cristensen Kærn, Thomsen
47Cristensen Kærn, Thomsen
48Cristensen Kærn, Thomsen
49Cristensen Kærn, Thomsen
50Jan Læby
51Jørgen Nayberg
52Korsørnøglen
53Arne Weldingh
...

...

 

Statsministers nytårshilsen fra Korsør Fugleskydnings-og Forskønnelsesselskab. .

Korsør d. 14 Januar 2010

Ja Så er der igen gået et år og vi kan se frem til de lyse aftener,

   Så dermed også den næste fulgeskyding som i år er tirsdag 15.juni

Med aftenfest fredag d.18 juni

Det er Konge Arne D. III, som kalder til festdag i skoven.

Tilbage til Kongerække

Tryk her