2011 Fuglekongen

Søren Bak-Gulev 

Vi har ikke styr på hvem, der har malet platten: Foto Lars Moosdorf 2020.

Lidt om Fuglekongen: Søren Bak-Gulev’s  gøremål i livet,  indtil nu:   (skrevet den 16-04-2020.)

Kong Søren den II. – med det borgerlige navn: Søren Bak-Gulev – blev fuglekonge i året 2011/2012 – han blev født i den Jyske by Ølgod v/Varde, den 08 september 1946. (for lige godt 73 ½  år siden i skrivende stund). Moderen, Ellen Bak Pedersen, var damefrisør, og faderen Børge Gulev Pedersen, var møbelpolstre og træskærer.

Som ca. 1 ½ .årig kom Kongen med sin moder til Korsør, fordi forældrene var blevet skilt.  Moderen startede nu en damefrisørsalon i Brogade 9, og her har Majestæten boet hele sin barndom.

Kongen gik dengang i den alm. Folkeskole – nærmere betegnet Byskolen (i dag hedder den ”Broskolen”), til og med 9’ende klasse.  Dog var der en afbrydelse på 2 ½ år væk fra skolen, fra hans 10’ende til hans næsten 13’ende år, pga. en hoftesygdom var han indlagt på Sygehus i Hornbæk i de år. Da han kom tilbage igen til skolen, var klassekammerater han oprindeligt gik sammen med, i mellemtiden kommet op i højere klasser, så han skulle nu til at ha’ nye skolekammerater, fordi undervisningen på sygehuset ikke stor mål med det at gå i en rigtig skole, og han kom derfor et år bagud – det var naturligvis knap så morsomt. Men det gik da alligevel, det var nye udfordringer.  J

Efter skoletiden kom han i lære hos det daværende ”Brædders Herremagasin” i Algade i Korsør, hvor han var i 4 år. Her fik han fornøjelsen ved at klæde kunderne i noget pænt og moderigtigt tøj, samt godt tøj til til ham selv. Han lærte desuden hos skrædderen at tage mål og at sy forskelligt, og om aftenerne gik han på handelskole i den nu nedlagte Slottensgadeskole..

Efter læretiden, kom han på ”Bergensholtz Reklame- & Dekorations skole” i København, hvor han lærte en masse om at lave bl.a. skilte, silketryk og dekoration af udstillingvinduer.  Efter udstået ”læretid” her, kom han til handelskæden ”Bolette’s” hovedkontor i Kbhn. hvor han stod for deko-ration af kædens forretninger over det ”Ganske Danske Land”.   Medens han var her blev der ligeledes tid til at være, dels dekoratør i udstillingscenteret ”Forum”, samt i en periode som ”skilte- og kulisse”-fremstiller på ”Det ny teater”.

I samme periode mødte han dronning Gisela, og i 1969 blev de gift og fik senere 2 dejlige drenge: Sønnen Jesper Bak, der i dag er 49 år og selvstændig optiker med egen butik ”BAK_OPTICS” i Hellerup., Og Christian der er 45 år, (begges alder regnet i april 2020). Christian er tømreuddannet og havde i nogle år hans egen tømrevirksomhed, men er nu ansat ved Slagelse kommune, hvor hans arbejdsområde er at tilse alle kommunens ejendomme. Sønnerne har sørget for, at Kongeparret i dag har 5 dejlige børnebørn, (prinser og prinsesser) Jonathan, Olivia, Mathilde, Emma og Magnus. I deres opvækst har kongeparret haft den store glæde at få lov til at passe dem ind i mellem.  Farfar – altså Kongen - har i flere år været  julemand når juletræet skulle danses om, og pakkerne fordeles. Han har jo som børnene siger: den store mave til det, og er god til at sige: Ho, ho, ho…!

Undervejs har Kong Søren den II, været tæppe- og Gardin ”smed” hos det daværende Halskov Bo-ligtextil, samt været ekspedient og dekoratør hos det nu lukkede ”Åge M. Jørgensen’s herretøj” begge på Halsskovsiden.

På et tidspunkt søgte Kongen nye udfordringer. Han blev ansat i forsikringsselskabet ”Kgl. Brand” hvor han blev daglig leder, og efter endt eksamen på Forsikringsakademiet i Rungsted, var han her ansat i 14 år. Kongen har herefter været ansat som assurandør og senest  taksator i Forsikrings-selskaberne: Østifterne - Alm. Brand, - Danske Brand – Lærestandens Brand og FDM-Forsikring.

Da Majestæten rundede de 50 år, kunne den fra ungdommen skadede hofte ikke holde til mere, og han fik derfor ved en operation indsat en ny hofte. Dette medførte igen et længerevarende sygefravær.

Kongen har dog aldrig sådan bare givet op, så da Dronningen sagde til ham; at det han kunne genoptage det han oprindeligt gerne havde villet beskæftige sig med - Jura - men i stedet dengang måtte ud og tjene til det daglige brød, da dronningen ventede sig med den ældste søn, Prins Jesper.

Det var derfor nu tiden til at skifte bane - nu hvor han bare sad der og havde lidt ond i det netop opererede ben ! – nemlig: at studere yderligere jura, udover det forsikringsmæssige han allerede havde tilegnet sig.  Det synes Kongen egentligt var en go’ idé.  - Som tænkt, så gjort:

Det blev derfor til, at Kongen startede på Kbhn.’s Universitet hvor han nåede at få betegnelsen: Bachelor Juris, (Ba.Jur.)  med vægt på specialerne: erstatningsret, og forældelsesregler. 

Siden har Kongen haft stor glæde af den tilegnede viden, i diverse forsikringsselskaber hvor han som bygningstaksator på specielt det han kalder: de lidt ”tunge” sager hvor der var gået tvistighed / uenighed mellem selskabet og kunden.   

Efter Kongens pensionering har han været deltidsansat hos et ejendomsselskab ejet af skibsmægler Anders Poulsen, i Korsør. Her varetog han nogle år, udlejning og ejendomsadministration.

Han arbejder desuden,hjemmefra og  ind imellem, for advokatfirmaet Kim Hansen, med  bl.a. dødsbo opgørelser, og erstatningsret når det byder sig, at advokaten ønsker at få Kongens opfattelse af en given sag. Kongen øser i øvrigt altid gerne af sin forsikringsmæssige indsigt, når han hører at nogen har brug for hans hjælp til det.

I fritiden spilles der pt. i bandet ”Det Grå Guld” hvor han er trommeslager og han har siden hans 16 år spillet med en del forskellige orkestre, bl.a. ”The Star-Tempers”, og Jazzbandet ”BB-Stompers”.

Medens mange af de arbejdsmæssige gøremål er blevet afviklet, har Kongen også fået tid til -  sam-men med Dronningen - at eje skobutikker, som blev overtaget fra familien: Knud Nielsen Sko, på Halskovvej og i Lille Algade.  Desuden er der, sammen med Dronningen, blevet tid til i en periode at drive ejendomshandel og iværksætte byggerier. F.eks. har Kongen bygget rækkehusene i Brogade, der er placeret ovenpå det tidligere Netto supermarked, samt 4 stk. rækkehuse på Sülowsvej, og sidst er det blevet til sommerhusbyggeri i Drøsselbjerg, der blev opført sammen, og med hjælp fra, den yngste søn, Prins Christian, med videresalg for øje.

Kongen har desuden været medlem af både Frimurerne samt Odd Fellow ordenerne.  Efter et indtil nu langt og godt liv med en masse gøremål nyder majestæten nu sit såkaldte otium.

Jeg vil her afslutningsvis, som Majestæten desuden udtrykke: at i de ca. 30  år hvor jeg har siddet i ministerierne i Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab, som henholdsvis justits- og inden-rigsminister, er nogle af de år jeg i dag tænker tilbage på med meget stor glæde. Det har været sjovt og nogen gange også lidt besværligt, at være med til at sørge for at Sommerlyst og Korsør Fugle-skydnings- og Forskønnelsesselskab fortsat er i drift. Det har altid været værd at deltage i.

 

Venligst, & med Kongelig hånd og segl.:

 

Kong Søren den II. -

Af  Korsør med omliggende besiddelser.  

Kong Søren og Dronning Giselas på deres midlertidige residens i Magasinbygningen på Fæstningen med Statsminister Henrik Bach

Ny Majestæt Kong Søren d, II den 15 juni 2011

 

 

Abdicerende Kong Steen d.I.

Steen Friis-Olsen

 

Statsminister Henrik Bach

 

 Ny Majestæt . Kong Søren d. II 

Søren Bak-Gulev 

 

Skytte Konge

Ib Larsen

 

Fugleskydningsdagen tirsdag d. 12 juni 2012

Godmorgen hr. Statsminister

Godmorgen til Kong Søren og Dronning Giselas på deres midlertidige residens i Magasinbygningen på Fæstningen

Vi mødes ved Lovsøen på Skovvej. Tirsdag den 12. juni 2012 kl. 8.00

I Magasinbygningen på Fæstningen blive vi kongeligt beværtet.

Derefter eskorterer vi kongen gennem byen og sørger for, at han kommer sikkert ud til Sommerlyst.

Ved Sommerlyst afholdes den årlige kappestrid om næste års kongeværdighed

Fugl stjålet inden traditionel fugleskydning

Morgenmaden var indtaget, traditionerne fulgt og stråhatten placeret på hovedet, da deltagerne i årets fugleskydning i Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesselskab ankom til Restaurant Sommerlyst i Korsør Lystskov.

Ganske hurtigt spredte den triste nyhed sig blandt de godt 80 fremmødte. Dagens hovedperson - en træfugl, der skulle skydes til mål efter - var i løbet af natten forsvundet.

- Har I en fugl med, lød det fra en af de først ankomne til flokken.

- Det er formodentlig en joke. Seriøst, vi satte den op i går, fortalte en anden.

Alle kunne dog ved selvsyn konstatere, at stangen som normalt holder fuglen, var tom. Tre medlemmer var dog allerede i gang med at fremskaffe en ny fugl og få hængt den op, så skydningen kunne komme i gang.

- Jeg kan kun tolke det som chikane, konstaterede Kurt G. Nielsen, mens andre talte om drengestreger.

 


Rystet statsminister
De først ankomne i skoven ringede hurtigt til statsminister (formand, red.)

Henrik Bach for at fortælle den triste nyhed.
- Jeg får det først at vide, da vi er på vej gennem skoven. Jeg troede simpelthen ikke på det, indrømmer ministeren, der under velkomsten virkede en smule rystet.

- I må undskylde, at der er en smule forvirring. Fuglen er blevet stjålet i nat, fortalte han til deltagerne.

Den korsoranske forening har afholdt fugleskydning i mere end 170 år.

- Og det er aldrig sket før, men nu vil traditionen blive lavet om, så vi først sætter fuglen op om morgenen i stedet for dagen før, bekendtgjorde statsministeren og fortsatte med en løftet pegefinger:

- Hvis nogen har stjålet fuglen, så forventer jeg, at man leverer den tilbage herude ved Restaurant Sommerlyst.

fra Sjællands sn.dk
Slagelse - 13. juni 2012 10:04
Af MARTIN W. HANSEN

Ny Majestæt Kong Jørgen d. VI

 

 

Abdicerende Kong Søren d. II .

Søren Bak-Gulev

 

Statsminister Henrik Bach

 

 Ny Majestæt . Kong Jørgen d. VI

Jørgen Klode

 

 

 

Korsoer udi dagen Den 22 Februar i det Herrens År 2012.

  Kære undersåtter, Kære Skydebrødre i Riget.

Det er fornyeligen kommet Majestæten for Øre, at man fra Vores velfungerende Ministerier med Vor Statsminister i spidsen, har fundet 3 dage hvori man Proklamerer, at foretage sig dels noget Vigtigen og Praktisk Arbejde for Riget, såvel som dels det Fornøjelige for Samme, og for Majestæten.

Som Konge for Riget i dette Herrens år, skal Vi fra Hoffets side hermed af samme Årsag på det Allerkraftigste opfordre alle Duelige Skytter i Riget til at komme med og, med Smil i Sind, deltage på følgende af Ministerierne Fastsatte dage:

Der afholdes Tingsamling: Torsdagen Den 22 Marts 2012.

Der afholdes Fugleskydning: Tirsdagen Den 12 Juni 2012.

Der afholdes Aftenfest med Ærbare & Ærværdige Damer,

med skifte af Kongeværdigheden:

Fredagen Den 15 Juni 2012. Disse dage beder

Vi, fra Hoffets side, alle Duelige Skytter indskrive med

Store Krydser i Eders Almanakker, og Kongehuset venter at møde sit Folk i stort antal til disse for vor Rige så Vigtige dage.

Vi ? Dronningen og Kongen ? ser frem til disse dage med Store Glæder og Forventninger om gode og hyggelige Stunder med Folket, og Vi håber desuden, at de Ædle Skytter i Hobetal finder Tiden til, Forhåbentligen, at gøre Ligeså.

Med Kongelige Hilsener, og på Gensygen -Kong Søren Den II-

Hans majestæt Steen Friis-Olsen abdicer, fredag den. 17 juni 2011

Husk at Det er på fredag den. 17 juni 2011

at der er aftenfest i Sommerlyst kl 19.

Kong Søren d. II skal fjeres

og Hans majestæt Steen Friis-Olsen abdicer

efter et år som konge.

 

Tilmelding ring på 5830 2010  

 

 

Håber at vi ses i Skoven til en god aften

*******************************

 

 

Tilbage til Kongerække

Tryk her