2013 Fuglekongen

Poul Møller

Platte er malet af:Kunster Knud Erik Sørensen, Foto Lars Moosdorf 2020.
Kong Poul med sin platte. 2014

Fuglekonge 2013 Poul Møller

Født 2. november 1949 i Odense.
Efter endt Realeksamen, Handelseksamen, Handelsgymnasium samt militærtjeneste gik turen til København, hvor HA fra Handelshøjskolen (CBS) blev afsluttet i 1975.


Gift med Hanne i 1978 – 2 børn – Annette og Christian

Startede i 1975 som salgs- og marketingassistent i V.M. Christensen A/S i København. Derefter i 1978 medstifter af Genvex Energiteknik A/S – varmegenvindingsanlæg og varmepumpesystemer. Stilling: salgschef. Firmaet var beliggende i Albertslund.
Med ansættelse som salgs- og marketingchef i Basta Låsefabrik A/S i 1983 flyttede familien i 1984 til Korsør, nærmere bestemt Kragekær 9. I perioden 1994 – 2002, hvor virksomhedsopkøb, internationalisering og et par ejerskifter bidrog til en god udvikling af

Virksomheden, var stillingerne følgende:
1994 – 1998:     Marketingdirektør
1995 – 2002:    Administrerende direktør i Basta Deutschland GmbH
1998 – 2001:    Salgsdirektør i Basta Group A/S
2001 – 2002:    Administrerende direktør Basta Danmark A/S
I 2002 etableres egen konsulentvirksomhed primært med fokus på strategisk planlægning, virksomhedsplaner og eksport.

Interesse for lokalområdet og erhvervsudviklingen har ført til følgende poster:
1998 – 2007:    Formand for Korsør Erhvervsforening
2005 – 2008:    Formand for Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland
2007 – 2013:    Formand for Slagelse Erhvervsråd
2010 – 2013:    Formand for Sportsteam Slagelse.

Dertil kommer en række bestyrelsesposter uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder.
2014 -     Formand for Korsør Golf Klub
2017 -     Pensionist – deltidsansættelse i Glasværket A/S
Medlem af Korsør Nor Rotary Klub

Fra dagen 2014.

Kl 8 ved Lovsøen.
På vej til Kongen.
Godmorgen til Konge og Dronningen.
Morgen mad.

Kong Poul og Statsminister Jørn-Ole Didriksen


Poul og Hanne.
Konge sang.

Så er vi ved Sommerlyst.

Velkommen.
Hilse på fuglen.
Der skydes.
Henrik Bach skyder og Ole S. Madsen se til.
Martin W. Hansen og Statsminister Jørn-Ole Didriksen

Så er der Frokost

.
.
Statsminister Jørn-Ole Didriksen taler.
Søren Bak.
Steen Knuth.
Kong Poul præsentere platten.
Platte er malet af:Kunster Knud Erik Sørensen
Skytte Konge, Jakob Flintholm.
De 2 bakke drenge, Phillip og Jonas, får belønning.

Ny konge 2014.

.
2014 Fuglekonge Niels-Erik den I. Niels-Erik Jacobsen

Et lille videoklip fra Fugleskydningen 2014

Aftenfesten 2014 Ny Fuglekonge Niels-Erik den I. Niels-Erik Jacobsen

Ny Majestæt Kong Poul d. V

Foto fra 2013.

 

 
Abdicerende Kong Jørgen d VI. Jørgen Klode
 
Statsminister  jørn-Ole Didriksen
 
 Nykåret Fuglekonge Poul  d. V Poul Møller

 

 

 

Go morgen ved lovsøen

Ved allernådigst befaling har

Hans Majestæt Kong Poul d. V

behaget at proklamere den et hundred og femoghalvfjerdsindstyvende

Fugleskydnings Tirsdag den 17 juni 2014

Korsør fæstning, morgenmad til 80 gode skytter.

Konge sang

Ankomst til Sommerlyst

Mandehygge i Skoven.

Frokost
Kong Poul den V.
Tale til gæsterne Allan Hessel
Tale for land og flag. Søren Bak.
Tale til Konge Poul den V. Jørn-Ole Didriksen
Stén Knuth

Platte kunster Knud Erik Sørensen

Platte kunster Knud Erik Sørensen, er fra Slagelse, her er et link til Knud Eriks hjemmeside, hvor du kan læse mere om. kes-kunst.dk – sammen med Knud Erik Sørensen 

Skyttekonge 2014. Jakob Borup Flintholm

Nykåret Fuglekonge 2014 Niels Erik Jacobsen.

Ny Majestæt . Fuglekonge Niels-Erik den I

Statsminister Jørn-Ole Didriksen

Ny Majestæt . Fuglekonge Niels-Erik den I 
Niels-Erik jacobsen

Abdicerende Fuglekonge Poul  den V 
Poul Møller

Aftenfest 2014

Præmieoverrækkelse

Konge overdragelse

Ministeriet har konstituerede sig som følger:

 

Indenrigsministerier Palle Hinrichsen,

Boligminister Peer Bendt,

Statsminister Jørn-Ole Didriksen,

Justitsminister Steen Friis-Olsen,

Finansminister Allan Hessel,

Ministersuppleanter Søren Bak-Gullev og Niels Erik Jacobsen ( er ikke med på foto)

Kong Jørgen d. IV

Fra Tingsamling torsdag den 14. marts 2013

Statsministeren aflægger Årsberetning.
Henrik Bach siger tillykke til den nye Statsminister Jørn-Ole Didriksen.