2016 Fuglekonge Ole den IX . Ole Stenbæk Madsen

Skydeplatten er malet af Gitte Nurup fra Skælskør, Foto Lars Moosdorf 2020.

Ole Stenbæk Madsen

Født 2. juni 1952 i Korsør som tvilling af forældrene, overlærer på Halskovskolen, Svend Åge Madsen og skolesekretær på Byskolen, Else Madsen, forældrene fik i 1955 endnu et tvillingepar, Lone og Lars. Oles far blev derfor i folkemunde kaldt: ”Far til fire”. Tvillingebroderen, Per, blev fuglekonge allerede i 1991.

 Boede indtil skolestart på Halskovvej 54, flyttede til Teglgården 22 i 1959. Skolegangen foregik på Halskovskolen og afsluttedes med realeksamen i 1969.

 Herefter nogle måneder på Færgegården, Restaurant Perlen og på færgerne, bl.a. Fyn og Prinsesse Benedikte, som koksmat.

 Skytteelev december 1969 på godset Sparresholm, Sydsjælland, (elevløn 200 kr. /md + kost og logi). Vinteren 69-70 var begravet i sne, så da sneen var væk sent på foråret og vi havde et stort fasanopdræt (10.000 fasankyllinger) og med udsigt til først at kunne få fri start september, valgte jeg at springe fra.

 August 1970, Byggeteknisk Værkstedskole i KBH, forskole for VVS-murer og tømrer.

 August 1971, praktik hos tømrermester Erik Sørensen (senere Korsør Maskinsnedkeri). Udlært tømrersvend med bronzemedalje, 1974.

 1973 flytter til Halskovvej 54 sammen med Annie, datter af Kirstine og Sigfred Jørgensen, Boeslunde. Vi bliver gift i 1974 og får 2 børn. Kristian er i dag gift med Odelle og de bor i Gümligen i Schweitz med deres søn, Ruben Alexander.

Stine kommer til verden i 1976, hun er gift med Joachim og de har sammen børnene Silas, Kirse Cornelia og Bellis Johanne og familien bor i Slagelse.

1974 tømrersvend hos Korsør Maskinsnedkeri.

 1978 egen tømrervirksomhed, Tømrermester Ole S. Madsen, virksomheden beskæftigede mellem 2-12 svende og havde mange lærlinge. Tømrervirksomheden byggede huse i Korsør, Boeslunde og Slagelse, og udførte alt forefaldende arbejde, som udskiftning af tage og vinduer, hulmursisolering mm.

 

1993 pedel på Efterskolen Solbakken, Tjæreby ved Skælskør, en efterskole for ordblinde elever, her bestod jobbet af drift og vedligeholdelse af bygninger samt en hel del om- og tilbygninger, desuden var der plads til sociale aktiviteter, som f.eks. den årlige skilejr.

Gik på pension i 2017.

 

1997 byggede vi huset på Dyrehegnet 31, et fritidsprojekt, der tog ca. 8 mdr.

 Fritiden bruges bl.a. i Korsør Skytteforening, som jeg har været en del af siden jeg var 12 år, og hvor jeg har været næstformand siden 1980. Jeg er skydeinstruktør i Korsør Skytteforening, Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesselskab og i Sydvestsjællands Jagtforening (2019 modtaget diplom for 50 års medlemskab).

Medlem af Lions, Korsør siden år 2000, var præsident 2004 og 2010.

Byggesagkyndig ved Halskov Kirke fra 1998, senere også Tårnborg Kirke og Korsør Kirkegård. Spiller med stor glæde golf med hustru og familie og venner og tager gerne på golfrejser rundt i ind- og udland.

 

Platten er malet af tidligere kollega, kunstner Gitte Nurup, tidl. Skælskør.

Motivet er vores hus på Dyrehegnet 31, vores børn og børnebørn. Logoet til højre er det, jeg benyttede i mit tømrerfirma, til venstre er det Korsør Skytteforenings logo. Græsset symboliserer golfbanen og naturen med rådyr, bueskydning på efterskolen og jagt med bue.

 

Kilde Familien

Oplagt af Henrik Bach 2021

Fugleskydning til tirsdag d. 20.juni 2017.

Ærede Skydebrødre Ved allernådigst befaling har Hans Majestæt Kong Ole IV.

Behaget at proklamere den et hundrede og otteoghalvfjerdsindstyvende

Fugleskydning til tirsdag d. 20.juni 2017.

Morgenduelige skytter, som vil deltage i besøget hos Majestæten,

møder kl. 8.00 ved Lovsøen på Skovvej. Herfra vil vi marchere til Kong Ole´s morgenresidens.

Husk alle skytter bærer stråhat på Fugleskydningsdagen.

Fugleskydningen tirsdag den 20. juni 2017.

Det var selskabets mangeårige skydeinstruktør,Ole Stenbæk Madsen, som blev fuglekonge i 2016. Ved Lovsøen stod der derfor 75 mand klar til at tag hul på fugleskydning nummer 178 med en indledende march til Kong Oles morgenresidens i skytteforeningens klublokale på Møllevangen.

 

Efter et fortrinligt morgenmadsmåltid var alle så parat til at gå den traditionelle tur gennem byen, således at Kong Ole kunne modtage folkets fortjente hyldest. Herefter fortsatte turen i to veteran-busser fra Bushistorisk Selskab i Skælskør ud mod Sommerlyst.

Ved Sommerlyst blev flaget sunget til tops, og vi var klar til at begynde skydningen om kongeværdigheden, som der i år var tre kandidater til.

 

Statsminister Jørn-Ole Didriksen er klar.

Vejret viste sig heldigvis fra den bedste side, og der blev gevaldigt hygget rundt ved de små borde,inden frokosten indtraf.

Frokosten indtraf præcis klokken 12.

Selskabet fik her besøg af borgmester Sten Knuth, som holdt en tale om Slagelse Kommune.

Der var traditionen tro også en tale for Dronning Margrethe den II samt vore flag, og det var justitsminister Kurt G. Nielsen, som holdt den. Talen for selskabets gæster stod finansminister Allan Hessel for.

 

Selskabet fik her besøg af borgmester Sten Knuth, som holdt en tale om Slagelse Kommune.

Statsminister Jørn-Ole Didriksen sørgede for talen for fuglekongen. Og så kunne Ole Stenbæk Madsen præsentere og overdrage sin skyde-platte.

Platten pryder nu Sommerlyst sammen med de talrige andre platter for fuglekonger gennem tiden.

Nu var tiden inde til den ligeledes traditionelle dans til melodien
”Kald det Kærlighed”.

Efter den gode og fyldige frokost var deltagerne så tilbage til arbejdet med at plukke fuglen.

 
 
Det lykkedes til sidst for Glen O. Pedersen at skyde brystpladen ned og sikre sig titlen som skyttekonge.

Det lykkedes til sidst for Glen O. Pedersen at skyde brystpladen ned og sikre sig titlen som skyttekonge.

Herefter trak ministeriet sig tilbage for at finde ud af hvem af de tre kandidater, som kunne kalde sig for ”Fuglekonge 2017”.

Det blev afsløret samtidig med fremkomsten af den hvide røg, og statsminister Jørn-Ole Didriksen kunne proklamere, at Henrik Bach det næste års tid med rette kan kalde sig for Kong Henrik. d. III

Abdicerende Fuglekonge Ole den. IV

Ole Stenbæk Madsen

Statsminister Jørn-Ole Didriksen

Ny Majestæt . Henrik den. III

Henrik Bach

En dejlig dag var fuldendt.

Hb/HP

Præmieliste for 178. år 2017

Det lykkedes til sidst for Glen O. Pedersen at skyde brystpladen ned og sikre sig titlen som skyttekonge.

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab

Indskrives nedenfor af Listeførerne:

1. Højre Vinge-Æble - Skytten :  Thomas Augustesen  Vinder: Jan Lyngsø

2. Venstre Vinge-Æble - Skytten:  Viggo Hesselberg Pedersen   Vinder:  Erik Laugesen

3. Højre Klo-Æble - Skytten:  Rene Høyer  Vinder:  Jørgen Rasmussen

4. Venstre Klo-Æble - Skytten:  Peder Harboe   Vinder:  Teit Dinesen

5. Hals-Æblet  - Skytten:  Michael Augustesen   Vinder:  Erik Kolvig-Raun

6. Hale-Æblet - Skytten:  Erik Kolvig-Raun   Vinder: Thomas Lyngbye

7. Ringen - Skytten:  Ole S. Madsen    Vinder: René Høyer

8. Kronen - Skytten:  John Nielsen (Carlsberg )  Vinder: Peer Bendt

9. Hals-Pladen - Skytten:  Jørgen Klode      Vinder: Teit Dinesen

11. Venstre Vinge - Skytten:  Palle Hinrichsen  Vinder: Palle Hinrichsen

12. Højre Vinge - Skytten:   Allan Hessel     Vinder: Peder Harboe

13. Brystpladen – Skyttenkonge:  Glen O. Pedersen     Fuglekonge Henrik Bach

 

Steen Friis-Olsen

Indenrigsminister.

Festaften i Sommerlyst den 24. juni 2017.

Velkomstdrink på terrassen.
 

Der var omkring 48 gæster til festaften i Sommerlyst.
Hans Majestæt Ole d. IV. overdrog Kongeværdigheden til Henrik Bach.

Tina og Kim Spanggaard, som er forpagtere i Sommerlyst, havde igen lavet en lækker  

festaftens menu.


Velkomstdrink på terrassen.

Forret:

Varmrøget laks, friske danske grønne asparges, hollandaisesovs, toppet med brøndkarse.

 Hovedret:

Dyrekølle m/små nye smørristede kartofler, drysset med persille,

waldorfsalat, æbler med gele og let ovnbagte rodfrugter.

Dessert:

Kage, vaniljeis og frugt hertil kaffe og lidt sødt.

 

Der var præmier og overrækkelse til Skytter som havde ramt plet.

 

Statsminister Jørn-Ole Didriksen holdte sin tale for fuglekongen. Og så kunne Ole Stenbæk Madsen præsentere sin skyde-platte.

Platten pryder nu Sommerlyst sammen med de talrige andre platter for fuglekonger gennem tiden.

Herefter var det tid til, at Ole d. IV overdrog

Kongeværdighedentil den nye Konge.
Ole Madsen fik sin egen krans og Henrik d. III. modtog kongeligbandoleret med sølvplatter på helt tilbage fra 1844.
Dronningen fik sølvbægeret, som hun skulle passe på til næste år.

Nu var tiden inde til den traditionelle kongedans, hvorefter der var musik og dans.

Ole den.IV optages i Kongeforening

Henrik d. III udnævne sig en Ceremonimester.

Hvis i skal have fat i mig så se jeg gerne det sker gennem min Ceremonimester, var Kongens ord.

Henrik d. III og hans Ceremonimester.(Jan Ziirsen)

En dejlig aften var fuldendt.

HB. 2017

 

Statsminister Jørn-Ole Didriksen kunne oplyse, at fugleskydning nr. 179 bliver

tirsdag den 19. juni 2018 og

aftenfesten bliver fredag den 22. juni 2018.

Ny Majestæt . Ole den. 4

Statsminister Jørn-Ole Didriksen

Abdicerende Fuglekonge

Peter den. 6 Peter Christensen

Ny Majestæt . Ole den. 4

Ole Madsen

Skyttekonge 2016 Poul Møller.

Med Christian Christensen som har jubilæum i år,

har været medlem af

Korsør Fugleskydnings og Forskønnels Selskab i 60 år

Sådan blev fuglen skudt og ramt – 21 juni 2016

Første navn er skytten det andet er vinderen:

Højre vinge-æble: Peter Christensen, Claus Egegaard.
Venstre vinge-æble: Arne Veldingh, Jacob Flintholm
Højre klo-æble: Ib Larsen, Jimmy Prudst

 

Venstre klo-æble Kurt Sørensen, Ib Larsen
Hals æblet: Ebbe Nørmark, Niels Erik Jacobsen
Hale æblet: Allan Hessel, Niels Erik Jacobsen
Ringen: Viggo Pedersen, Kurt Sørensen
Kronen: Jacob Flintholm, Aage T. Hansen
Hals pladen:Jens Madsen, Allan Ahlgren
hale pladen: Thomas Augustensen, H. Hjelmroth

 

Venster vinge: Peter Thieme, Claus Olsen
Højre vinge: Allan Hessel, Gerner Kristensen
Brystpladen: Poul Møller,
Ole Madsen blev ny fuglekonge

 

Præmierne kan afhentes hos Guld og Sølv Nayberg  i Nygade 4

Til og med 8-7-2016

Tilbage til Kongerække

Tryk her