2018 Fuglekonge René den. I. Vinduespudser René Høyer.

René den. I René Høyer med sin nye skyde platte, malet af Susanne Thea

Ny Majestæt 19 juni 2018 . René den. I

Ny Majestæt og Skyttekonge . René  den. I

René Høyer

Abdicerende Fuglekonge Henrik den. IV

Henrik Bach

Statsminister Jørn-Ole Didriksen

 

Sådan blev fuglen skudt og ramt – 19 juni 2018


Første navn er skytten det andet er vinderen:


1.    Højre vinge-æble: Jacob Annsted,     Kurt G. Nielsen.

2.    Venstre vinge-æble: Peter Thieme ,     Jan Lyngsø.


3.    Højre klo-æble: Peter Hansen,         Aage Thatis Hansen.

4.    Venstre klo-æble: Kurt G. Nielsen,     René Høyer.


5.    Hals æblet: Just Petersen,         Aage Thatis Hansen.

6.    Hale æblet: Allan Hessel,         Jan Lyngsø.


7.    Ringen: Henrik Lundgaard,         René Høyer.

8.    Kronen: Pierre Deshasta,         Peer Bendt.

9.    Hals pladen: Lars Moosdorf,         Per Madsen

10.    hale pladen: Peter Thieme,         Finn Mikkelsen.


11.    Venster vinge: Allan Hessel,         Allan Hessel.

12.    Højre vinge: Thomas Augustesen,     Finn Mikkelsen.


13.    Brystpladen: René Høyer, Skyttekonge

Ny fuglekonge René Høyer ved eget skud.


Steen Friis-Olsen

Indenrigsminister

Skyttekongen. René den. I fortæller om hvordan han skyd brystpladen ned.

Hermed indkaldes til den 180. ORDINÆRE TINGSAMLING

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 18.30.

i Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab - Anno 1839.
 

Tingsamlingen foregår i Selskabets ejendom Restaurant Sommerlyst.

Dagsorden i henhold til Selskabets love :

 

1.      Statsministeren byder velkommen.

2.      Valg af Tingformand.

3.      Statsministeren aflægger årsberetning.

4.      Finansministeren forelægger revideret regnskab 2018 og budget 2019.

5.      Fastsættelse af Tingskat for det kommende år.

6.      Ordinært valg af 2 ministre til ministerierne.

7.      Ministeriet foreslår følgende valgt:
Statsminister Jørn-Ole Didriksen. Modtager genvalg.
Indenrigsminister Steen Friis-Olsen. Modtager genvalg.

Ministeriet konstituerer sig selv iht. lovene umiddelbart efter tingsamlingen.

8.      Valg af 2 Ministersuppleanter:
Ministeriet foreslår følgende valgt:
Niels Erik Jacobsen. Modtager genvalg.
Glenn Pedersen. Modtager genvalg.

9.      Valg af Statsrevisorer. På valg er:
Revisionfirmaet Svendsen aps v/ Ivan Svendsen

10.  Øvrige indkomne forslag:
Det bemærkes, at forslag til behandling på den ordinære Tingsamling, skal være
Statsministeriet i hænde senest 8 dage før Tingsamlingen i.h.t. lovene.

Efter tingsamlingen vil Ministrene præsentere den nye forpagter, samt vise de film vi har fået lavet om Sommerlyst

Der serveret Hakkebøffer med tilbehør, der er naturligvis mulighed for at købe drikkevarer. Alt på skytternes egen regning.

 

VIGTIGT
Tilmelding bedes venligst foretaget senest d. 7. marts 2019.

Til: info(at)fugleskydning.dk

 

Med venlig hilsen og på gensyn.

Stats-, Finans-, Bolig-, Justits-, & Indenrigsministerierne.