2018 Fuglekonge

Vinduespudser René Høyer

René den. I.

Skydeplatten er malet af Susanne Thea, Foto Lars Moosdorf 2020.

René Høyer

Født i Korsør i 1966

Gift med Gitte Zankl Høyer i 1996, sammen har de 2 børn, Mathias og Benjamin Zankl Høyer, der begge er en del af vinduespudservirksomheden.

Renés forældre er Beate og Bent Høyer, begge fra Korsør

René er uddannet som Komi hos IRMA i Algade,

Selvstændig vinduespudser siden 1. april 1996.

Nyder at holde ferie i Skage, hvor familien har et par lejligheder.

Platten er malet af Renés nabo, kunstneren Susanne Thea. Motivet er egen bolig på Sandvejsbanken 2 med virksomhedens biler.

René den. I René Høyer med sin nye skyde platte, malet af Susanne Thea

Fra den 18 juni 2019

Frokost

Dansen

Ny Majestæt 18 juni 2019 . Jan den. I

Ny Majestæt Jan den. I.  

Jan Læby.

Skyttekonge og Statsminister Jørn-Ole Didriksen

Abdicerende Fuglekonge René den. I

René Høyer

Abdicerende Fuglekonge René den. I

René Høyer

Skyttekonge og Statsminister Jørn-Ole Didriksen

Ny Majestæt Jan den. I.  

Jan Læby.

Festaften i Sommerlyst Fredag den 21. juni 2019.

Jørn-Ole Didriksen kunne for 9. gang byde velkomme som statsminister
til de ikke færre end 50 gæster, som var kommet for at deltage i aftenfesten.

Festen blev indledt med en velkomstdrink i den store sal.
Og værtsparret Yvonne og Jesper havde sammensat deres velsmagende buffet.

Efter måltidet var der overrækkelse af præmier til de skytter, som havde ramt plet.

Statsminister Jørn-Ole Didriksen holdt herefter sin tale for fuglekongen. Og så kunne René Høyer præsentere sin skyde-platte.

Platten pryder nu Sommerlyst sammen med de talrige andre platter for fuglekonger gennem tiden.

Hans Majestæt René d. I. overdrog så kongeværdigheden til Jan Læby.

Herefter var det tid til, at Rene d. I kunne overdrage kongeværdigheden til til sin royale afløser, Jan Læby.

René fik sin egen krans, og Jan den. I. modtog konge-bandoleret med sølvplatter på helt tilbage fra 1844.

Og dronning Lene fik sølvbægeret, som hun skulle passe på til næste år.

Nu var tiden inde til den traditionelle kongedans, hvorefter der var musik og dans.

Det bliv en fantastisk aftenfest,
Under maden var det Guitar Henning fra Gørlev fik den gode stemning frem,
Der bliv sunget Skytte sangen af Søren Bak.

Efter maden var Hit kompagniet klar til at spille op til dans,
sikke en aften det bliv.
Vokal - Stina Hesselbech Jensen Vokal / guitar - Mathias Damm Guitar / kor - Henrik Wentzer Olsen, Bas - Johnni Plambech

Det nye konge par Lene og Jan Læby.

Ny Majestæt 19 juni 2018 . René den. I

Ny Majestæt og Skyttekonge . René  den. I

René Høyer

Abdicerende Fuglekonge Henrik den. IV

Henrik Bach

Statsminister Jørn-Ole Didriksen

 

Sådan blev fuglen skudt og ramt – 19 juni 2018


Første navn er skytten det andet er vinderen:


1.    Højre vinge-æble: Jacob Annsted,     Kurt G. Nielsen.

2.    Venstre vinge-æble: Peter Thieme ,     Jan Lyngsø.


3.    Højre klo-æble: Peter Hansen,         Aage Thatis Hansen.

4.    Venstre klo-æble: Kurt G. Nielsen,     René Høyer.


5.    Hals æblet: Just Petersen,         Aage Thatis Hansen.

6.    Hale æblet: Allan Hessel,         Jan Lyngsø.


7.    Ringen: Henrik Lundgaard,         René Høyer.

8.    Kronen: Pierre Deshasta,         Peer Bendt.

9.    Hals pladen: Lars Moosdorf,         Per Madsen

10.    hale pladen: Peter Thieme,         Finn Mikkelsen.


11.    Venster vinge: Allan Hessel,         Allan Hessel.

12.    Højre vinge: Thomas Augustesen,     Finn Mikkelsen.


13.    Brystpladen: René Høyer, Skyttekonge

Ny fuglekonge René Høyer ved eget skud.


Steen Friis-Olsen

Indenrigsminister

Skyttekongen. René den. I fortæller om hvordan han skyd brystpladen ned.

Hermed indkaldes til den 180. ORDINÆRE TINGSAMLING

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 18.30.

i Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab - Anno 1839.
 

Tingsamlingen foregår i Selskabets ejendom Restaurant Sommerlyst.

Dagsorden i henhold til Selskabets love :

 

Ministeriet har konstituerede sig som følger 2019:

Statsminister Jørn-Ole Didriksen,

Finansminister Allan Hessel.

Ministersuppleanter Niels Erik Jacobsen,

Boligminister Peer Bent,

Ministersuppleanter Glenn Pedersen

Justitsminister Per Vesterholm.,

Indenrigsminister Steen Friis-Olsen,

Kong René den I René Høyer

Og Jesper Brian Jensen sommerlysts forpagter

 

 

1.      Statsministeren byder velkommen.

2.      Valg af Tingformand.

3.      Statsministeren aflægger årsberetning.

4.      Finansministeren forelægger revideret regnskab 2018 og budget 2019.

5.      Fastsættelse af Tingskat for det kommende år.

6.      Ordinært valg af 2 ministre til ministerierne.

7.      Ministeriet foreslår følgende valgt:
Statsminister Jørn-Ole Didriksen. Modtager genvalg.
Indenrigsminister Steen Friis-Olsen. Modtager genvalg.

Ministeriet konstituerer sig selv iht. lovene umiddelbart efter tingsamlingen.

8.      Valg af 2 Ministersuppleanter:
Ministeriet foreslår følgende valgt:
Niels Erik Jacobsen. Modtager genvalg.
Glenn Pedersen. Modtager genvalg.

9.      Valg af Statsrevisorer. På valg er:
Revisionfirmaet Svendsen aps v/ Ivan Svendsen

10.  Øvrige indkomne forslag:
Det bemærkes, at forslag til behandling på den ordinære Tingsamling, skal være
Statsministeriet i hænde senest 8 dage før Tingsamlingen i.h.t. lovene.

Efter tingsamlingen vil Ministrene præsentere den nye forpagter, samt vise de film vi har fået lavet om Sommerlyst

Der serveret Hakkebøffer med tilbehør, der er naturligvis mulighed for at købe drikkevarer. Alt på skytternes egen regning.

 

VIGTIGT
Tilmelding bedes venligst foretaget senest d. 7. marts 2019.

Til: info(at)fugleskydning.dk

 

Med venlig hilsen og på gensyn.

Stats-, Finans-, Bolig-, Justits-, & Indenrigsministerierne.