Ny Majestæt 18 juni 2019 . Jan den. I

Ny Majestæt Jan den. I.  

Jan Læby.

Skyttekonge og Statsminister Jørn-Ole Didriksen

Abdicerende Fuglekonge René den. I

René Høyer

Jan Læby er født den 3.april 1945 på Østerbro i København som søn af Kristian Helge Petersen og Ingeborg Kirsten Petersen.

Jan har fem søskende og er nummer tre i flokken Dick, Tom, Jan, Kitty, Kristian og Clifford.

I 1946 flytter familien til Korsør, hvor forældrene etablerer en bagerforretning og et pensionat på Halskovvej 44 (kaldet Svinebanken), hvor Jan og søskende alle hjælper  til i bageri og butik med udbringning af brød før og efter skolegang.

Ved afslutningen skolegangen på Halskovskolen, kommer Jan i lære i 1960 som elektriker hos Svend Jansson i Vemmelev.

Efter endt læretid begynder han at aftjene værnepligten i Søværnet i august 1964 på henholdsvis radarstation Røsnæs og kadetskolen Lynæsfortet og afslutter tjenestetiden i officersmessen på Flådestation Korsør oktober 1965.

I marts 1969 bliver Jan gift med Anne-Lene, og de får to børn, Thomas Læby og Christina Læby Bailey og siden tre 3 børnebørn, Rasmus, Rosalina og Anton.

Efter værnepligten arbejder Jan som elektriker frem til 1969, hvorefter han bliver selvstændig med at byggehuse i Vemmelev med salg for øje. Det går så godt, at han kan købe fire grunde på Lokesvej samt et areal ved Skovbrynet, hvor han udstykker og og byggemodner ti grunde, som han navngiver Perlestien. Navnet bliver efterfølgende godkendt af byrådet og er inspireret af den navnkundige Restaurant Perlen i Halsskovhavn.

I 1978 etablerer Jan sammen med min svogeren Svend Erik Madsen firmaet Læby Fliser, som han dog trækker sig ud af  i 1979 efter at have købt Halskovvej 10, tidligere Brdr. Nielsens Radioforretning, og her åbner han Læby El og Cykler.

I 1984 opretter han firmaet AL-BYG, som står for nybyggeri og renovering af blandt andet Havnegade 15 og 17, som han erhverver af Svend Mogensen, og som tidligere har været en del af Johan Mogensens Trælasthandel i form af laden, der lå ud mod City-parkeringen, nu Solens Plads.

Efter renoveringen åbner Restaurant Tømmerladen, i dag Madam Bagger. Jan forpagter Tømmerladen ud til broderen og svigerinden Dick og Gitte Petersen. I forhuset ud mod Havnegade indretter og driver Jan selv City Bar med diskotek på 1. sal.

Efter at have afhændet City Bar køber Jan Havnegade 19, der bliver renoveret som Cafe Holger, som han forpagter ud til Rene Høyer og Teis Dinesen.

I 1989 får Jan ansættelse hos Korsør Entreprenørforretning, hvor han har mange opgaver i forbindelse med anlægget af tunnel og broforbindelsen under og over Storebælt. Siden kommer der flere arbejdsopgaver til som formand på Øresundsforbindelsen og Københavns Metro.

Da Korsør Entreprenørforretning lukker i år 2000, får Jan ansættelse hos sønnen Thomas i Læby Electric og efterfølgende i Læby Invest, hvor far og søn i samarbejde har renoveret flere ejendomme såvel i Korsørs nordre som søndre bydel.

I 2020 er Jan Læby stadig efter 60 år på arbejdsmarkedet aktiv i Læby Invest.

Af Jan Læby 3-1-2021

 

 

Henning Petersen
Oplagt af Henrik Bach 2021


Jan Læby åbner i 1979 Læby El og Cykler, Halskovvej 10.
Jan Læby åbner i 1979 Læby El og Cykler, Halskovvej 10.

Kære Skytter                  

 

Grundet situationen i Danmark med Corona virussen har Ministeriet i dag besluttet at aflyse vores 181. fugleskydning d. 16. juni anno 2020.

Det har været en svær beslutning i ministeriet, og vi har ventet til i dag med at aflyse, da der var for lyderne om, at der blev løsnet på kravet med max. 10 personer der måtte være sammen på samme sted. Vi havde hørt om kravet blev sat til 500 personer i dag, det var også ganske vist, men det var regeringen der offentliggjorde hvad der forstås med større forsamlinger, og har intet med at vi kan samles med max. 500 personer ad gangen, og hvornår kravet løsnes til flere mennesker (mindst 100 personer) på samme sted og hvor mange, kan ingen sige i dag, derfor har vi trukket ”håndbremsen” og aflyst.

Det ligger jo også i aflysningen, at aftenfesten d. 19. juni 2020 ligeledes aflyses.


 
 

Kære Skytter
Jeg må desværre igen i år gå den tunge vej og meddele jer, at ministeriet i vort selskab har været samlet for at vurdere og undersøge om der i året 2021 kunne være mulighed for at holde Fugleskydning. Beslutningen i ministeriet blev at der grundet usikkerhed med forsamlingsforbud og afstandskrav mv. gør at dette arrangement vil være umulig at afholde, dels under frokosten hvor vi sidde skulder ved skulder og ryg mod ryg, samt under ”han” ballet hvor vi jo også kommer hinanden meget nær og tæt.

Derfor blev beslutningen at ministeriet ikke ser sig i stand til at afholde Fugleskydningen i 2021.

Jeg ved fra mange skytter, at beslutning medfører et stort savn, men jeg håber inderligt, at I skytter stadigvæk vil bakke op om vort hæderkronede selskab dels at fastholde jeres medlemskab og dels at tænke på vort forpagter par, som har haft meget trænge tider i denne Corona tid, og derved også selskabet. Selskabet og forpagter parret har bjerget sig igennem Corona tiden efter bedste evne og mulighed, og nu står vi overfor en genåbning, der betyder, at der kan komme gang i forretningen igen, så derfor en stor opfordring til jer alle, hvis I overvejer privat/forretningsmæssig en festlighed at I så tænker på vor gamle dame Sommerlyst og ligger festligheden derud i den grønne skov med den meget veltilrettede og velsmagende mad.

Selskabet er så privilegeret, at vore ministre og minister suppleanter har meddelt, at de bliver på posten indtil vort samfund igen, er normaliseret, og det vil jeg meget gerne her udtrykke min taknemmelighed for.

Endvidere har vor Kong Jan d. 1. ikke overvejelser i at abdicere og bliver på tronen sammen med sig dronning endnu et år, det vil selskabet ligeledes takke for, for herved kan vi fastholde vores dejlige traditioner og historie.,

Ministeriet har dog også vurderet om hvad selskabet kan gøre for vore skytter, og er startet en planlægning på en skytte aften på Sommerlyst fredag d. 15. oktober 2021 kl. 1800, hvor vi kan mødes uden Corona (den er ikke inviteret) og spise noget god mad og drikke en øl sammen i et festlig lag. Program for aftenen kommer senere, men vi vil i ministeriet overveje om det vil være muligt at afholde Tingsamling denne dag, men det vil bryde  med selskabets vedtægter.


 

 
 

Med skytte hilsen

Jørn-Ole Didriksen

Statsminister

Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesselskab.

Maj-2021

Kongeforening 2020

Lars tager nye billeder af alle platter.
Henrik og Niels Erik lægger dem i række følge.

 

Kongeforening tog initiativ til at få malet Sommerlyst i januar 2020, derefter var der en lille gruppe som fik hængt alle vores platter op på ny.

Nu hænger de så alle kan ses i Krostuen og i den store sal.

Tag en tur i Sommerlyst og se alle de smukke og historiske platter,

og nyd et måltid dejlig mad

Jan måler op.
Lars og Carsten.
Jan og Henrik
Krostuen færdig
Henrik og Niels Erik

Gitte gør rent,

mens de andre drikker øl
Gitte, Rene, Niels Erik, Henrik Bill, Peer og Carsten

ORDINÆRE TINGSAMLING Torsdag den 5. marts 2020

Justitsminister Per Vesterholm bød velkommen.

Da Statsminister: Jørn-Ole Didriksen var forhinder i at deltage, grunde job

 

Valg af Tingformand.

Ministeriet foreslog Kurt G. Nilesen

 

Statsministeren aflægger årsberetning.

Men da Jørn-Ole var, forhindrer, var det Justitsminister Per Vesterholm

der aflagde en god og fyldestgørende årsberetning

Finansministeren aflagde et flot revideret regnskab 2019 og budget 2020.

Fastsættelse af Tingskat for det kommende år.  

6. Ordinært valg af 3 ministre til ministerierne. 

Finansminister Allan Hessel. Modtagerikke genvalg.

Boligminister Peer Bendt. Modtager ikke genvalg.

Justitsminister Per Vesterholm. Modtager genvalg

Ministeriet foreslår følgende valgt:

Niels Erik Jacobsen

Max Klintskov,

Ministeriet konstituerer sig selv iht. lovene umiddelbart efter tingsamlingen.

 

Valg af 2 Ministersuppleanter:

Ministeriet foreslår følgende valgt:

Glenn Pedersen. Modtager genvalg.

Bjarne Skovgaard

Valg af Statsrevisorer. På valg er:

Revisionsfirmaet Svendsen aps v/ Ivan Svendsen

 

Øvrige indkomne forslag:

Det bemærkes, at forslag til behandling på den ordinære Tingsamling, skal være

Statsministeriet i hænde senest 8 dage før Tingsamlingen i.h.t. lovene.

Følgende forslag er modtaget  

Ministeriet indstiller til Tingsamlingen tilladelse til at forhøje kassekreditten til 95.000,00 kr.

 

10. Eventuelt.

Der var 28 mand til TINGSAMLING.
Yvonne og Jesper var klar med Øl og god mad.
Jan den I. Jan Læby.

Valg af Tingformand.

Ministeriet foreslog

Kurt G. Nielsen

 

 

Statsministeren aflægger årsberetning.

Men da Jørn-Ole var, forhindrer, var det Justitsminister Per Vesterholm

der aflagde en god og fyldestgørende årsberetning

Finansminister Allan Hessel, aflagde et flot revideret regnskab 2019 og budget 2020.

Ministeriet har konstituerede sig som følger 2020:


Statsminister: Jørn-Ole Didriksen, (var ikke til stede)


Ministersuppleanter: Glenn Pedersen

Ny Ministersuppleanter Bliv: Bjarne Skovgaard

Justitsminister Per Vesterholm.

Ny Boligminister bliv: Niels Erik Jacobsen

Ny Finansminister Bliv: Max Klintskov.

og Indenrigsminister: Steen Friis-Olsen.


I stolen Kong Jan den I. Jan Læby.

Så er det ved at være tid til at tage kalender 2020 i brug.

Her er et par datoer som du skal huske at sætte ind.

Tingsamling torsdag d. 5. marts kl. 18,00  

Damefrokost lørdag d. 23. maj kl. 12,00

Fugleskydning Tirsdag d. 16. juni kl. 8,00

Aftenfest Fredag d. 19. juni kl. 18,30

Håber vi ses.

Godt nytår til jer alle.

Hermed indkaldes til den 181.

ORDINÆRE TINGSAMLING Torsdag den 5. marts 2020 kl. 18.00.

i Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab - Anno 1839.

 

Tingsamlingen foregår i Selskabets ejendom Restaurant Sommerlyst.


Dagsorden i henhold til Selskabets love:

1. Statsministeren byder velkommen.

 

2. Valg af Tingformand.

 

3. Statsministeren aflægger årsberetning.

 

4. Finansministeren forelægger revideret regnskab 2019 og budget 2020.

 

5. Fastsættelse af Tingskat for det kommende år.

 

6. Ordinært valg af 3 ministre til ministerierne. 

Finansminister Allan Hessel. Modtagerikke genvalg.

Boligminister Peer Bendt. Modtager ikke genvalg.

Justitsminister Per Vesterholm. Modtager genvalg

Ministeriet foreslår følgende valgt:

Niels Erik Jacobsen

Vacant,

Ministeriet konstituerer sig selv iht. lovene umiddelbart efter tingsamlingen.

 

7. Valg af 2 Ministersuppleanter:

Ministeriet foreslår følgende valgt:

Glenn Pedersen. Modtager genvalg.

Vacant

 

8. Valg af Statsrevisorer. På valg er:

Revisionsfirmaet Svendsen aps v/ Ivan Svendsen

 

9. Øvrige indkomne forslag:

Det bemærkes, at forslag til behandling på den ordinære Tingsamling, skal være

Statsministeriet i hænde senest 8 dage før Tingsamlingen i.h.t. lovene.

Følgende forslag er modtaget  

Ministeriet indstiller til Tingsamlingen tilladelse til at forhøje kassekreditten til 95.000,00 kr.

 

10. Eventuelt.

 

Efter Tingsamlingen bliver der serveret biksemad med spejlæg og drikkevarer.

Bemærk på skytternes egen regning.

 

Tilmelding bedes venligst foretaget senest d. 2. marts 2020.

På mail til, info@fugleskydning.dk

.

 

Med venlig hilsen og på gensyn.

Stats-, Finans-, Bolig-, Justits-, & Indenrigsministerierne.

 

 

Besøg Selskabets hjemmeside, hvor du bl.a. kan se f.eks. love & vedtægter, omtale, billeder fra


fugleskydningerne, fuglekonger og meget andet: ”www.fugleskydning.dk”

Sådan blev fuglen skudt og ramt 18-6 2019

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab

 

Sådan blev fuglen skudt og ramt 18-6   2019

 

1. Højre Vinge-Æble - Skytten :  Lars Moosdorf    Vinder: Jan Læby

 2. Venstre Vinge-Æble - Skytten:  Brian Madsen   Vinder:  Erik Laugesen

 3. Højre Klo-Æble - Skytten:  Frank W. Olsen:  Vinder:  Brian Madsen  

 4. Venstre Klo-Æble - Skytten:  Ivan Svendsen   Vinder:  Ander Hansen

 5. Hals-Æblet  - Skytten:  Kenneth Schmidt  Vinder:  Niels Erik Jacobsen 

 6. Hale-Æblet - Skytten:  Ole S. Madsen   Vinder: Jan Læby

 7. Ringen - Skytten:  Tim Nielsen    Vinder: Ib Larsen

 8. Kronen - Skytten:  Peter Thieme  Vinder: Thomas Nielsen

 9. Hals-Pladen - Skytten:  Just Pedersen  Vinder: Viggo Hesselberg

 10. Hale-Pladen - Skytten:  Niels Erik Jacobsen  Vinder: Lars Moosdorf

 11. Venstre Vinge - Skytten:  Jan Zirsen  Vinder: Lars Moosdorf

 12. Højre Vinge - Skytten:   Kurt Sørsen     Vinder: Tim Nilsen

 13. Brystpladen – Skyttenkonge:  Jørn-Ole Didrksen     Fuglekonge Jan Læby

 

 Steen Friis-Olsen

 Indenrigsminister.

Skyttenkonge: Jørn-Ole Didrksen