Ny Majestæt 18 juni 2019 . Jan den. I

Ny Majestæt Jan den. I.  

Jan Læby.

Skyttekonge og Statsminister Jørn-Ole Didriksen

Abdicerende Fuglekonge René den. I

René Høyer

Kongeforening 2020

Lars tager nye billeder af alle platter.
Henrik og Niels Erik lægger dem i række følge.

 

Kongeforening tog initiativ til at få malet Sommerlyst i januar 2020, derefter var der en lille gruppe som fik hængt alle vores platter op på ny.

Nu hænger de så alle kan ses i Krostuen og i den store sal.

Tag en tur i Sommerlyst og se alle de smukke og historiske platter,

og nyd et måltid dejlig mad

Jan måler op.
Lars og Carsten.
Jan og Henrik
Krostuen færdig
Henrik og Niels Erik

Gitte gør rent,

mens de andre drikker øl
Gitte, Rene, Niels Erik, Henrik Bill, Peer og Carsten

ORDINÆRE TINGSAMLING Torsdag den 5. marts 2020

Justitsminister Per Vesterholm bød velkommen.

Da Statsminister: Jørn-Ole Didriksen var forhinder i at deltage, grunde job

 

Valg af Tingformand.

Ministeriet foreslog Kurt G. Nilesen

 

Statsministeren aflægger årsberetning.

Men da Jørn-Ole var, forhindrer, var det Justitsminister Per Vesterholm

der aflagde en god og fyldestgørende årsberetning

Finansministeren aflagde et flot revideret regnskab 2019 og budget 2020.

Fastsættelse af Tingskat for det kommende år.  

6. Ordinært valg af 3 ministre til ministerierne. 

Finansminister Allan Hessel. Modtagerikke genvalg.

Boligminister Peer Bendt. Modtager ikke genvalg.

Justitsminister Per Vesterholm. Modtager genvalg

Ministeriet foreslår følgende valgt:

Niels Erik Jacobsen

Max Klintskov,

Ministeriet konstituerer sig selv iht. lovene umiddelbart efter tingsamlingen.

 

Valg af 2 Ministersuppleanter:

Ministeriet foreslår følgende valgt:

Glenn Pedersen. Modtager genvalg.

Bjarne Skovgaard

Valg af Statsrevisorer. På valg er:

Revisionsfirmaet Svendsen aps v/ Ivan Svendsen

 

Øvrige indkomne forslag:

Det bemærkes, at forslag til behandling på den ordinære Tingsamling, skal være

Statsministeriet i hænde senest 8 dage før Tingsamlingen i.h.t. lovene.

Følgende forslag er modtaget  

Ministeriet indstiller til Tingsamlingen tilladelse til at forhøje kassekreditten til 95.000,00 kr.

 

10. Eventuelt.

Der var 28 mand til TINGSAMLING.
Yvonne og Jesper var klar med Øl og god mad.
Jan den I. Jan Læby.

Valg af Tingformand.

Ministeriet foreslog

Kurt G. Nielsen

 

 

Statsministeren aflægger årsberetning.

Men da Jørn-Ole var, forhindrer, var det Justitsminister Per Vesterholm

der aflagde en god og fyldestgørende årsberetning

Finansminister Allan Hessel, aflagde et flot revideret regnskab 2019 og budget 2020.

Ministeriet har konstituerede sig som følger 2020:


Statsminister: Jørn-Ole Didriksen, (var ikke til stede)


Ministersuppleanter: Glenn Pedersen

Ny Ministersuppleanter Bliv: Bjarne Skovgaard

Justitsminister Per Vesterholm.

Ny Boligminister bliv: Niels Erik Jacobsen

Ny Finansminister Bliv: Max Klintskov.

og Indenrigsminister: Steen Friis-Olsen.


I stolen Kong Jan den I. Jan Læby.

Så er det ved at være tid til at tage kalender 2020 i brug.

Her er et par datoer som du skal huske at sætte ind.

Tingsamling torsdag d. 5. marts kl. 18,00  

Damefrokost lørdag d. 23. maj kl. 12,00

Fugleskydning Tirsdag d. 16. juni kl. 8,00

Aftenfest Fredag d. 19. juni kl. 18,30

Håber vi ses.

Godt nytår til jer alle.

Hermed indkaldes til den 181.

ORDINÆRE TINGSAMLING Torsdag den 5. marts 2020 kl. 18.00.

i Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab - Anno 1839.

 

Tingsamlingen foregår i Selskabets ejendom Restaurant Sommerlyst.


Dagsorden i henhold til Selskabets love:

1. Statsministeren byder velkommen.

 

2. Valg af Tingformand.

 

3. Statsministeren aflægger årsberetning.

 

4. Finansministeren forelægger revideret regnskab 2019 og budget 2020.

 

5. Fastsættelse af Tingskat for det kommende år.

 

6. Ordinært valg af 3 ministre til ministerierne. 

Finansminister Allan Hessel. Modtagerikke genvalg.

Boligminister Peer Bendt. Modtager ikke genvalg.

Justitsminister Per Vesterholm. Modtager genvalg

Ministeriet foreslår følgende valgt:

Niels Erik Jacobsen

Vacant,

Ministeriet konstituerer sig selv iht. lovene umiddelbart efter tingsamlingen.

 

7. Valg af 2 Ministersuppleanter:

Ministeriet foreslår følgende valgt:

Glenn Pedersen. Modtager genvalg.

Vacant

 

8. Valg af Statsrevisorer. På valg er:

Revisionsfirmaet Svendsen aps v/ Ivan Svendsen

 

9. Øvrige indkomne forslag:

Det bemærkes, at forslag til behandling på den ordinære Tingsamling, skal være

Statsministeriet i hænde senest 8 dage før Tingsamlingen i.h.t. lovene.

Følgende forslag er modtaget  

Ministeriet indstiller til Tingsamlingen tilladelse til at forhøje kassekreditten til 95.000,00 kr.

 

10. Eventuelt.

 

Efter Tingsamlingen bliver der serveret biksemad med spejlæg og drikkevarer.

Bemærk på skytternes egen regning.

 

Tilmelding bedes venligst foretaget senest d. 2. marts 2020.

På mail til, info@fugleskydning.dk

.

 

Med venlig hilsen og på gensyn.

Stats-, Finans-, Bolig-, Justits-, & Indenrigsministerierne.

 

 

Besøg Selskabets hjemmeside, hvor du bl.a. kan se f.eks. love & vedtægter, omtale, billeder fra


fugleskydningerne, fuglekonger og meget andet: ”www.fugleskydning.dk”

Sådan blev fuglen skudt og ramt 18-6 2019

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab

 

Sådan blev fuglen skudt og ramt 18-6   2019

 

1. Højre Vinge-Æble - Skytten :  Lars Moosdorf    Vinder: Jan Læby

 2. Venstre Vinge-Æble - Skytten:  Brian Madsen   Vinder:  Erik Laugesen

 3. Højre Klo-Æble - Skytten:  Frank W. Olsen:  Vinder:  Brian Madsen  

 4. Venstre Klo-Æble - Skytten:  Ivan Svendsen   Vinder:  Ander Hansen

 5. Hals-Æblet  - Skytten:  Kenneth Schmidt  Vinder:  Niels Erik Jacobsen 

 6. Hale-Æblet - Skytten:  Ole S. Madsen   Vinder: Jan Læby

 7. Ringen - Skytten:  Tim Nielsen    Vinder: Ib Larsen

 8. Kronen - Skytten:  Peter Thieme  Vinder: Thomas Nielsen

 9. Hals-Pladen - Skytten:  Just Pedersen  Vinder: Viggo Hesselberg

 10. Hale-Pladen - Skytten:  Niels Erik Jacobsen  Vinder: Lars Moosdorf

 11. Venstre Vinge - Skytten:  Jan Zirsen  Vinder: Lars Moosdorf

 12. Højre Vinge - Skytten:   Kurt Sørsen     Vinder: Tim Nilsen

 13. Brystpladen – Skyttenkonge:  Jørn-Ole Didrksen     Fuglekonge Jan Læby

 

 Steen Friis-Olsen

 Indenrigsminister.

Skyttenkonge: Jørn-Ole Didrksen