1916. Malermester Brøndum-Møller med svende på en storebæltsfærge. - Brøndum-Møller til venstre med bowler og urkæde. Brøndum-Møller fik borgerskab i 1890. Han boede i villaen Sandvejsbanken 6 og købte i 1918 hjørneejendommen Torvet 2.
3. række fra nede yderst til venstre med blød hat - den senere kendte kunstmaler Eigil Aagaard. -

Brøndum-Møller og Eigil Aagaard står bagen del af de gamle platter i Restaurant Sommerlyst - den gamle Jagtkro i Korsør Lyst skov.

 


FREDERIK JAKOBSEN

Foto og tekst Korsør Lokalhistorisk Arkiv. – sammen med Eigil Aagaard og Malermester Brøndum-Møller.

Malermester Jens Brøndum Møller

SORØ AMTS DAGBLAD SLAGELSE-POSTE

Lørdag Aften den 2. Marts 1940   74. Aargang

 

50 Aars Forretningsjubilæum.

Malermester Jens Brøndum Møller.

En kendt og afholdt Korsør Borger, Malermester J. Brøndum Møller, kan i Morgen den 3. Marts fejre 50 Aars Forretningsjubilæum.

 

Brøndum Møller er født 23. Maj 1862 i Korsør som Søn at afdøde Skomagermester Brøndum Møller. Han lærte Malerfaget i Viborg, og efter udstaaet Læretid drog han paa Valsen ud i Europa, som enhver ung, rask Haandværkssvend, der gerne vilde lære og opleve noget, gjorde i de gode, gamle Dage i forrige Aarhundrede, da der ikke var Krig og Ulykker og Grænsespærringer, som i Nutidens Europa.

Brøndum Møller drog gennem Tyskland til Italien og Ungarn, og var borte et Par Aars Tid. Da han kom hjem, arbejdede han en Tid i København, og nedsatte sig derefter den 3. Marts 1890 som Malermester i Fødebyen, til hvis gode og trofaste Borgere, han siden har hørt.

 

Som Haandværker har Brøndum Møller altid været en Pryd for sin Stand, han udførte sit Arbejde som det skulde udføres. Den I. Januar i Aar afstod han Forretningen, men fortsætter stadig med Farvehandelen.

 

Mange Tillidshverv har Malermester Brøndum Møller ikke haft igennem de mange Aar; det har ikke haft saa megen af hans Interesse. 1 en Del Aar va. han dog Bestyrelsesmedlem i Haandværker og Industriforeningen, og han har gennem alle Aarene været et virksomt og interesseret Medlem af Forskønnelsessclskabet.

 

Aarene er gaaet let hen over Malermester Brøndum Moller. Naar han kommer cyklende gennem Byen, er der ingen, der skulde tro, at han er nær ved de 78.

Der vil blive livligt Rykind at Gratulanter i Hjemmet i Nygade paa Jubilæumsdagen i Morgen.

 

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør 
Mediestream
Jimmy Pedersen
Oplagt af Henrik Bach 2020

Korsør Avis 18 dec 1939

Oplagt af Henrik Bach 2020