Eigil Aagaard,(1892-1964) kunstmaler

Kunstmaler uddannet på ”Det kgl. Akademi København”, Rostrup Boyesens Skole, Det tekniske Selskabs Skole og flere andre uddannelsessteder. Har værker repræsenteret flere steder i lokalområdet. Har udsmykket den nuværende politistation i Korsør, den eneste fredede udsmykning i Korsør. Han har malet adskillige fugleskydningsplatter, som hænger i alle Sommerlysts lokaler i Korsør Lystskov. Mange af Aagaards platter refererer til fuglekongens erhverv eller bopæl. Han har haft flere separate udstillinger i bl.a. Korsør og Svendborg. Naturalistiske billeder i den omgivende natur. Han var meget anerkendt som portrætmaler og har senere malet opstillinger.

Alle Aagaards billeder er fra ”fødslen” sat i den specielle Aagaard ramme, gennemskårne taglægter.


FREDERIK JAKOBSEN

Eigil Aagaard

Eigil Aagaard boede på Teilmanns Allé 4, omkring 1960.

I opgangen kunne ses flere værker af ham.

Huset rives ned i 1979

Foto K.B. Rasmussen.

Sjællands Tidende april 1972

1916. Malermester Brøndum-Møller med svende på en storebæltsfærge. - Brøndum-Møller til venstre med bowler og urkæde. Brøndum-Møller fik borgerskab i 1890. Han boede i villaen Sandvejsbanken 6 og købte i 1918 hjørneejendommen Torvet 2.
3. række fra nede yderst til venstre med blød hat - den senere kendte kunstmaler Eigil Aagaard. - Foto og tekst Korsør Lokalhistorisk Arkiv. – sammen med Eigil Aagaard og Malermester Brøndum-Møller.

Eigil Aagaard står bagen del af de gamle platter i Restaurant Sommerlyst - den gamle Jagtkro i Korsør Lyst skov.


FREDERIK JAKOBSEN

 

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør 

Oplagt af Henrik Bach 2020

Oplagt af Henrik Bach 2020