Platten er malet af : Malermester Svend Aage Hansen selv, Foto Lars Moosdorf 2020.

Svend Åge malet flere Platter til flere Fuglekongerne.

Han har malet flere alene, men et par af dem, malede han i fællesskab med maleren Viggo Hansen på Revvej. Viggo Hansen var meget syg og sad i kørestol,  men Svend syntes han var en dygtig kunstmaler og fortjente at blive brugt og bad ham derfor male motivet i midten, mens han selv malede det udenom.

Svend Åge Hansen

Svend Åge var 5. Barn ud af en søskendeflok på 9:

 

Vallentin, bager, København

Norma, arbejdede i Schous sæbehus, Korsør

Orla, bogholder i Korsør stenforretning

Knud,  glarmester, København

Svend Åge, malermester, Korsør

Poul, værkfører h. Kähler & Breum, Korsør -senere Nr. Åby

Carl, skomager h. hans far på Havnepladsen

Ellen, København

Aksel, vinduespudser, Korsør

Malermester Svend Aage Hansen

Svend Aage Hansen er født den 9. oktober 1916 i Nygade 2, Korsør, som søn af skomagermester Niels Peter Hansen og Gunild Emilie, født Hesselholdt. Han er deres barn nummer fem ud af i alt ni og vokser op på Havnepladsen 9.

Han bliver den 27. april 1941 gift i Skt. Povls Kirke med Oda Julie Kristine Andersen, født den 2. december 1922 og død den 8. marts 2009.

De får fire børn: Vibeke, gift Johansen. Irene, gift Nielsen. Brita, gift Rasmussen, og Nina, gift Hansen. Svend Aage og Oda er begge to store familiemennesker. De elsker at samle familien omkring sig og gør det så ofte som muligt. 

 Svend Aage kommer i lære hos malermester Rasmus Petersen, Algade 27. Under krigen, mens Svend Aage og Oda venter deres første barn, bliver han sendt til Sprogø for at male. Det er mange dages arbejde med overnatning, varerne er knappe, og nye forsyninger kan kun komme over på øen med sejlbåd.

Han bliver selvstændig i 1945 med bopælen Stottsvej 10, og da der ikke er plads til et værksted her,  får han et lille værksted i kælderen under Restaurant Sølyst på Havnepladsen, som hans farbror ejer. Omkring 1950 indretter han et værksted i et nyerhvervet hus, Tårnborgvej 66. Her har Svend Aage først sit værksted i kælderen, men senere bliver der opført værksted bagest i haven. Netop haven er Svend Aages stolthed. Den bliver passet og plejet dagligt.   

Svend har haft en del lærlinge og svende gennem tiden. Den første, Aage Larsen, bliver hos ham næsten lige til det sidste. Kørslen til og fra arbejde sker til at begynde med på budcykel, pålæsset stiger, maling med mere. Nogle gange foregår det også med tog, hvis det er udenbys arbejde. Siden bliver der investeret i et par firmabiler.

Opgaverne har været mange gennem tiden, bl.a. det nyopførte plejehjem på Lützensvej. Svend Aage har malet  ufatteligt mange skilte, og det er altid fascinerende at følge med fra sidelinien, når han er i gang med noget.  

Platter til fuglekonger har Svend Aage også malet, herblandt hans egen i 1974. De andre platter er for gas - og vandmester Henry Jensen (1964), tømrermester Holger Christensen (1959), direktør Bjarne Fischer (1958), borgmester og direktør Hermann Christoffersen (1955), fabrikant Anders Hansen (1954) og forpagter Jørn Piper (1953).

Da Svend Aage bliver fuglekonge, ringer han glædestålende hjem til Oda, som deltager i festen om aftenen. Året efter bliver der dækket op til morgenkaffe for skydebrødrene i haven på Tårnborgvej 66, inden turen går mod lystskoven og Sommerlyst.

Svend Aage kommer i Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesselskabs bestyrelse i 1952 og sidder der i en årrække. Han er her initiativtager til plantningen af Knud Aarsøes eg.  Medlem af Korsør Håndværker- og Industriforening og 100-mandsforeningen er han også.

Svend Aage Hansen dør den 17. oktober 1994.

 


Skyttekonge: 1974 var Slagtermester John Erlandsen.

 

 

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Henning Pedersen 

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2017
Svend Åge Hansen og Oda

Svend Åge  og Oda får de 4 piger

Vibeke Johannsen, Bankassistent, Korsør. (Gift med Marinus, 3 børn)

Irene Nielsen, kontorassistent, Korsør. (Gift med Ole, der en tid var maler h. Svend Åge, 2 børn)

Brita Rasmussen, kontorassistent, Korsør. (Gift m. Jørgen – JMRadio, 2 børn)

Nina Hansen, pædagogmedhjælper, København (Gift m. Ole)

 

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  og familien

Oplagt af Henrik Bach 2020