Morgens Andersen

Morgens Andersen har malet platten 2003

2003 Grosserer Allan Hessel

 

Henrik Bach 2020

Overjægermester Mogens Andersen er født 1-10 1932

Overjæger på Gunderslevholm på syd- Sjælland

Mogens Andersen er især kendt for sine smukke naturskildringer.

Oplagt af Henrik Bach 2020