Ellen Friis

Ellen Friis som er fra Slagelse, har malet Platten i 2006.

2006 Politassistent Kurt Sørensen