Kongerække år 1900 til 1929

1929

Manufakturhandler M. Mølvig             

CV om Kongen

1928

Direktør Charles Friis

CV om Kongen

1927

Slagtermester Ejnar Olsen

CV om Kongen

1926

Kaptajn Leger Jensen

CV om Kongen

1925

Overbetjent Frederik C. Nedahl 

CV om Kongen

1924

Proprietær Petersen

CV om Kongen

1923

Murermester Georg Rasmusen

CV om Kongen

1922

Vognmand Rasmus Hansen

CV om Kongen

1921

Restauratør Carl V. Jensen

CV om Kongen

1920

Slagtermester Anders H. Schrøder

CV om Kongen

1919

Entrepenør Henriksen

CV om Kongen

1918

Læge Arnold Larsen

CV om Kongen

1917

Konsul Vald. Hansen      

CV om Kongen

1916

Sagfører Vognsen

CV om Kongen

1915

Bagermester Peter Thers

CV om Kongen

1914

Købmand Emil Hansen

CV om Kongen

1913

Restauratør Rasmus Hansen

CV om Kongen

1912

Skomagermester O. Møhr Johnsen 

CV om Kongen

1911

Købmand Harald Fischer

CV om Kongen

1910

Gæstgiver Martin Christensen

CV om Kongen

1909

Sadelmager H.J. Hansen

CV om Kongen

1908

Vognmand Martin Hansen 

CV om Kongen

1907

Fabrikant Th. Petersen

CV om Kongen

1906

Oldermand Buch Sprogø 

CV om Kongen

1905

Glarmester H.P. Jensen

CV om Kongen

1904

Kaptajn Otto Møller

CV om Kongen

1903

Købmand L. Jepsen

CV om Kongen

1902

Redaktør Adam Jensen

CV om Kongen

1901

Hotelforpagter P. Lund

CV om Kongen

1900

Inspektør Franck 

CV om Kongen

Kongerække år 1870 til 1899

 

 

 

 

1899

Hotelforpagter Olesen

CV om Kongen

 

1898

Guldsmed Larsen 

CV om Kongen

 

1897

Smedemester Carl Sørensen

CV om Kongen

 

1896

Postmester Thorsen

CV om Kongen

 

1895

Litzerformand Henrik Ørbech

CV om Kongen

 

1894

Tømrermester Bruus

CV om Kongen

 

1893

Bagermester Peter Thers

CV om Kongen

 

1892

Malermester N.M.J. Krogh

CV om Kongen

 

1891

Bagermester Peter Thers 

CV om Kongen

 

1890

Slagtermester Peter Jorm

CV om Kongen

 

1889

Blikkenslagermester C. Gebert

CV om Kongen

 

1888

Postmester Thorsen

CV om Kongen

 

1887

Slagtermester Jens Worm

CV om Kongen

1886

Teglmester Niels Hansen

CV om Kongen

1885

Skomagermester Ludvig J. Bergmann

CV om Kongen

1884

Speditør Chr. Ellermann

CV om Kongen

1883

Møller Ernst Frederik Carl Qvistgaard

CV om Kongen

1882

Købmand Hans Gundersen Rasmusen

CV om Kongen

1881

Proprietær Christian Carl Asmussen

CV om Kongen

 

1880

Brygger Th. Petersen

CV om Kongen

 

1879

Pumpemager Peter Echart Wolff

CV om Kongen

 

1878

Pumpemager Peter Echart Wolff

CV om Kongen

 

1877

Smedemester Carl Marius Sørensen

CV om Kongen

 

1876

Købmand Hans Jørgensen Horne

CV om Kongen

 

1875

Smedemester Johannes C. Sørensen

CV om Kongen

 

1874

Pumpemager Peter Echart Wolff

CV om Kongen

 

1873

Købmand Niels Christian Hansen

CV om Kongen

 

1872

Slagtermester Poul Rasmus Svare

CV om Kongen

1871

Ingen Fugleskydning

 

 

1870

Restauratør Jensen

 

 

Kongerække år 1844 til 1869

1869

Prokurator Erik Gustav Strøbech

CV om Kongen

1868

Møller Johan Rudolph Møller

CV om Kongen

1867

Fabrikant Gustav Joachim Kähler.

CV om Kongen

1866

Forvalter F. Knudsen

CV om Kongen

1865

Ingen Fugleskydning

1864

Ingen Fugleskydning

1863

Malermester Carl Frederik Wildner

CV om Kongen

1862

Læge Ludvig Sofus Frederik Wilhelmsen

CV om Kongen

1861

Kæmner Christian Lauritz Harreschou

CV om Kongen

1860

Brygger Niels Jørgen Pedersen

CV om Kongen

1859

Tobaksfabrikant Nicolai Roy

CV om Kongen

1858

Værtshusholder Morten Hansen

CV om Kongen

1857

Entrepenør Heinrich Louis Otto Eichenberg

CV om Kongen

1856

Skipper Ole Hansen Rasmussen

CV om Kongen

1855

Skibsreder Jørgen Kruuse

CV og Fotos

1854

Prokurator Hartnack

CV om Kongen

1853

Handelsfuldm. Thorvald Julius Emil Rasmusen

CV om Kongen

1852

Ingen Fugleskydning

1851

Møller Rasmus Petersen

CV om Kongen

1850

Møller Michelsen

CV om Kongen

1849

Ingen Fugleskydning

1848

Ingen Fugleskydning

1847

Kæmner Christian Junius Dahl

CV om Kongen

1846

Postmester Holger Frederik Paludan

CV om Kongen

1845

Toldinspektør Mathias Bang

CV om Kongen

1844

Konsul Søren Sørensen Lauritzen

CV om Kongen