Ministerholdet

Ministeriet har konstituerede sig som følger 2018:

Statsminister Jørn-Ole Didriksen,

Indenrigsminister Steen Friis-Olsen,

Ministersuppleanter Glenn Pedersen

Kong Henrik den IV Henrik Bach

Justitsminister Per Vesterholm.,

Boligminister Peer Bent,

Finansminister Allan Hessel.

 

Ministersuppleanter Niels Erik Jacobsen,

 ( Er Ikke Med På Foto)