Fuglekonge 1957

1957 Skibsmægler Finn Poulsen

Platten er malet af: Malermester Th. Adserballe, Foto Lars Moosdorf 2020.

Skibsmægler Finn Poulsen

Finn Poulsen er født den 25. oktober 1917 i Rosenvængets Sogn i København som søn af skibsfører, senere skibsmægler Johannes Poulsen og dennes hustru Dousine. Faderen etablerer skibsmæglerfirmaet  J. Poulsen på Batterivej 7  i Korsør i 1930.

Finn Poulsen får en grundig uddannelse i branchen, blandt andet i udlandet, inden han overtager firmaet i Korsør som 25-årig efter faderens død. Gennem årene oparbejder han en betydelig virksomhed og har et godt forhold til alle med tilknytning til Korsør Havn.

Samtidig er han i en årrække tysk konsul med base i firmaets bygning på Batterivej. Han deltager også i det lokale liv på forskellig vis som for eksempel formand for den konservative vælgerforening, og han er blandt initiativtagerne til foreningen ”Gammel Roerne” under Korsør Roklub.

Gift bliver Finn Poulsen den 22. april 1943 i Gustafskirken i København med kontorassistent Else Kathrine Hansen, født den 15. oktober 1916 i Korsør som datter af portør ved statsbanerne, Anders Hansen, og dennes hustru Ida Marie.

De får tre børn, døtrene Anne Marie og Suzanne samt sønnen Finn. Sønnen overtager skibsmæglerfirmaet som tredje generation efter faderens død i 1972.

Finn Poulsen dør den 1. februar 1972, 52 år gammel, og han bliver begravet på Korsør Kirkegård, 

hustruen Else Kathrine dør 35 år senere som 90-årig den 26. februar 2007.

Finn Poulsen, nummer tre fra venstre lidt bag den midterste række, er med til at stifte foreningen “Gammel Roerne” i 1942.

Foto Lokalhistorisk Arkiv i Korsør

Bagerste række fra venstre

1. Bogholder Orla Hansen

2.

3. Manufakturhandler Peter Haugaard

4.

5. Kaj Mygind

6. Kioskejer Kaj Johansen

Midterste række fra venstre

1. El-installatør Vilhelm Thygesen

2.

3. Skibsmægler Finn Poulsen

4.

5. Salgschef Poul Gregersen

6. Repræsentant Axelsen

7.

8. Faldborg

9.

Forreste række fra venstre

1. Valther Jørgensen

2. Kommunaldirektør Poul Christoffersen

3. V. A. Hansen

4. Købmand Verner Sørensen

5. Urmager Erik Christensen

6.

Else Kathrine Poulsen er i årene som enke en markant person i Korsør, ikke mindst som medlem af Korsør Byråd i flere perioder og som konservativ viceborgmester og formand for socialudvalget.

Hun overtager også fra Finn Poulsen hvervet som tysk konsul.

Finn Poulsens hustru gennem 29 år. Else Kathrine Poulsen, og borgmester Poul Hvidtfeldt Larsen. foto Udlånt af Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omeng

Skibsmæglerfirmaet J. Poulsen har 50 års Jubilæum i september 1980 .

Den daglige ledelse af familiefirmaet: Finn Poulsens søn Finn, der overtager faderens firma i 1972, flankeret af Finn Poulsens svigerdatter Karin og hustruen Else Kathrine.

Bragt i Korsør Posten den 24. september 1980

 I skrivende stund er fjerde generation også indgået i firmaet, i det Finns og Karins søn, Peter arbejder i firmaet.

 

Foto: Vagn Kviesgaard

Udlånt af Lokalhistorisk Arkiv i Korsør

Finn Poulsen dør den 1. februar 1972, 52 år gammel, og han bliver begravet på Korsør Kirkegård,

hustruen Else Kathrine dør 35 år senere som 90-årig den 26. februar 2007.

 

 

 

 

 

Af Henning Petersen og Henrik Bach

 

Kilde Udlånt af Lokalhistorisk Arkiv i Korsør og

Familien.

Oplagt i 2021

Tilbage til Kongerække

Tryk her