2017 Fuglekonge Henrik den IV . Henrik Bach Energivejleder.

Skydeplatten er malet af Gitte Nurup


Henrik den IV

Skydeplatten er malet af Gitte Nurup fra Skælskør.
 

Hovedmotivet er stranden ved Omøvej/Langelandsvej ved tre af årstiderne.

Det er min lille familie, min kone Jeanette, jeg selv og vores drenge Frederik og Phillip, som en forårsdag står og skuer ud over Storebælt på den nye bænkeplads for enden af Langelandsvej
Pladsen har vi naboer selv anlagt sammen med Slagelse Kommunes Entreprenørservice.

Storebæltsbroen ude i horisonten ses en dejlig sommeraften med den altid flotte solnedgang.
Med broen er der også tænkt på de seneste tre broløb i 2011, 2014 og 2017, som jeg har været med til at arrangere gennem Korsør Atletik og Motion og NGIF Gymnastik & Atletik i Nyborg.

I bunden i venstre side ligger der sne og is på stranden, og i vandet står jeg selv under vinterbadningen.
 
På plattens skive ser man mit livs film.

Film-strimlen symboliserer to ting:

Det er Korsør Bio, som jeg var med til at drive de første år, efter at biografen i 1992 var blevet overtaget af en forening af frivillige.

Og det er min store interesse for at fotografere og arbejde med billeder.

Øverst i begge sider ses logo-et for min nuværende arbejdsplads, Henrik Jensen VVS.
Til højre i midten desuden logo-et for Duknakkerne Forening af 26. november 1988.
Og til venstre i midten logo-et for min tidligere arbejdsplads i flere år, Tårnborg Park Hotel .

Det tredje i bunden til højre er en plade, en mikrofon, en vinylplade samt noder.
De fire genstande symboliserer dels Nær Radio Korsør (NRK), hvor jeg var med fra begyndelsen af i 1987 - og dels Medborgerhuset, som jeg var aktiv i de første år fra 1981, blandt andet i husets teatergruppe.

 
Til venstre i bunden er så hatten fra fugleskydningsdagen.

Den symboliserer min tid som minister i Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesselskab fra 1995 til 2013, fra 2009 til 2013 som statsminister.
 
Henrik den IV.

Sjællandske Helge Wedel

Foto af Børge T. Andersen , Søren Bak, Lars Peter Moosdorf, mf.

 

Fugleskydnings Tirsdag den 19 juni 2018 

 

God morgen ved Lovsøen
Morgenmad på Sommerslottet.
Der var 91 Skytter til morgenmad.

Det Kgl. selskab spiller.
Så er det tid til en øl.

Henrik den IV morgen piger.
Kongeforeningen synger.

På tur gemmen Korsør

Konger 2018

Fra højre til venstre.

Aage Thatis Hansen 1984. Kjeld Boye 1986. Steen Friis-Olsen 2010.

Ole S. Madsen 2016. Poul Møller 2013.  Kim Hansen 2000.

Arne Weldingh 2009. Flemming Christiansen 1999.

Henrik Bach 2017. Frank Wejby Olsen 1977.

Chr. Christensen 1997. John Nielsen 1983.

Per S. Madsen 1991. Kurt Sørensen  2006.

Søren Bak-Gulev  2011 og Peter Christensen 2015.

Så må der skydes.

Foto af Børge T. Andersen , Søren Bak, Lars Peter Moosdorf, mf.

Kl 12 er der frokost.

Statsminister Jørn-Ole Didriksen byder velkommen.
Arne Weldingh holder tale.

Søren Bak holder tale.
Borgmester John Dyrby har ordet.
Ceremonimesteren Jan Ziirsen taler.
Konge taler om skydeplatten.

Sådan blev fuglen skudt og ramt – 19 juni 2018


Første navn er skytten det andet er vinderen:


1.    Højre vinge-æble: Jacob Annsted,     Kurt G. Nielsen.

2.    Venstre vinge-æble: Peter Thieme ,     Jan Lyngsø.


3.    Højre klo-æble: Peter Hansen,         Aage Thatis Hansen.

4.    Venstre klo-æble: Kurt G. Nielsen,     René Høyer.


5.    Hals æblet: Just Petersen,         Aage Thatis Hansen.

6.    Hale æblet: Allan Hessel,         Jan Lyngsø.


7.    Ringen: Henrik Lundgaard,         René Høyer.

8.    Kronen: Pierre Deshasta,         Peer Bendt.

9.    Hals pladen: Lars Moosdorf,         Per Madsen

10.    hale pladen: Peter Thieme,         Finn Mikkelsen.


11.    Venster vinge: Allan Hessel,         Allan Hessel.

12.    Højre vinge: Thomas Augustesen,     Finn Mikkelsen.


13.    Brystpladen: René Høyer, Skyttekonge

Ny fuglekonge René Høyer ved eget skud.


Steen Friis-Olsen

Indenrigsminister

Skyttekongen. René den. I fortæller om hvordan han skyd brystpladen ned.
Tillykke til René Høyer

Den nye konge bliver René Høyer ved eget skud.

Ny Majestæt og Skyttekonge. René den. I

René Høyer

Abdicerende Fuglekonge Henrik den. IV

Henrik Bach

Statsminister Jørn-Ole Didriksen

Festaften i Sommerlyst den 22. juni 2018.

Jørn-Ole Didriksen kunne for 8. gang byde velkomme som statsminister

til de ikke færre end 68 gæster, som var kommet for at deltage i aftenfesten.


Festen blev indledt med en velkomstdrink i den store sal.

Og værtsparret Tina og Kim havde sammensat deres velsmagende buffet med flere slags kød, diverse salater, kartofler og brød.                                  


                                    

Velkomstdrink.
Jørn-Ole Didriksen kunne for 7 gang byde velkomme som Statsminister
 
I år var det Buffet.
.
Æresmedlem Chr. Christensen.
Guitar Henning fra Gørlev .
 

Under maden var det Guitar Henning fra Gørlev fik den

gode stemning frem,

Der bliv sunget Livstræet efter ønske fra kongen.

Og selvfølgelig Skytte sangen af  Søren Bak.

.
Den nye skydeplatte.
Holdet bag Sommerlyst

Efter måltidet var der overrækkelse af præmier til de skytter, som havde ramt plet.

 
 
Skyttekonge. René
Henrik og Jeanette går af.
.
Det nye konge par, René den I og Gitte.

Datoer i 2018

 

Fugleskydnings Tirsdag den 19 juni 2018 og

Aftenfest Fredag den 22 juni 2018

Hans Majestæt Kong Henrik den IV behaget at proklamere den et hundrede og nioghalvfjerdsindstyvende

Ærede Skytter
Ved allernådigst befaling har
 
Hans Majestæt Kong Henrik den IV
behaget at proklamere den et hundrede og nioghalvfjerdsindstyvende

Fugleskydning
til tirsdag d. 19. juni 2018.
Morgenduelige skytter, som vil deltage i besøget hos Majestæten,
møder kl. 8.00 ved Lovsøen på Skovvej. Herfra vil vi marchere til Kong Henrik´s morgenresidens.
 
Husk alle skytter bærer stråhat på Fugleskydningsdagen
Ny hat kan købes hos ”kongelig” hattesælger R. Høyer, på dagen
Tidligere Konger bærer Kongenåle og hat med blå bånd, ordner, medaljer og andre erkendelser.
 
Kære Skytter,
I lighed med tidligere år vedlægger vi ”skydekort”, som vi beder om at sælge
til venner og bekendte – eller selv købe. Prisen er kun kr. 25,- pr. stk.
Salget af skydekort går ubeskåret til vedligeholdelse af Sommerlyst.
 
Husk at påføre navn og adresse på køberen på den lille talon
eller skriv det i meddelelsesfeltet ved bankoverførelse.
HUSK sæt kun ”X”, hvis du er indforstået med at kunne
blive årets Fuglekonge.
 
HJÆLP os….. Vi beder venligst om at skydekort er
afregnet før d. 15. juni 2018
 
Festaften i Sommerlyst.
Fredag d. 22. juni 2018 kl. 18.30 (Særskilt Program tilgår).
 
Myggefest & klargøring
Mandag d. 18. juni 2018 fra kl. 15.00.

Eftermiddagens / aftens formål er at gøre klar til fugleskydningen
og selvfølgelig se hvor mange, der ønsker at stille op til det
ærefulde hverv: Årets Fuglekonge 2018-19. Du er også velkommen.
Efter alle strabadserne er der biksemad med spejlæg og lidt koldt! (for egen regning)
Tilmelding på mail/mobil til info@fugleskydning.dk eller 51325989
senest d. 15. juni. 2018.
 
Frokost-tilbud
Hjælp Tina & Kim med planlægningen og spar penge
Indbetaler du for frokost før 15. juni 2017
Spare du Kr. 20,00 dvs. frokosten koster kr. 130,00.
På fugleskydningsdagen er prisen kr.150,00.
 
Med venlig hilsen og på gensyn,
 
Ministerierne i Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses selskab.
Ny Majestæt . Henrik den IV

Abdicerende Fuglekonge Ole den. IV
Ole Stenbæk Madsen
Statsminister Jørn-Ole Didriksen
Ny Majestæt . Henrik den. IV
Henrik Bach

Det nye konge par.

Tingsamlingen 2018. Torsdag den 22. marts 2018 kl. 18.30.I Restaurant Sommerlyst.

Hermed indkaldes til den

179. ORDINÆRE TINGSAMLING


Torsdag den 22. marts 2018 kl. 18.30.

   i Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab - Anno 1839.

    Tingsamlingen foregår i Selskabets ejendom Restaurant Sommerlyst.

 

Dagsorden i henhold til Selskabets love :

1. Statsministeren byder velkommen.

2. Valg af Tingformand.

3. Statsministeren aflægger årsberetning.

4. Finansministeren aflægger revideret regnskab 2017 og budget 2018.

5. Fastsættelse af Tingskat for det kommende år.

6. Ordinært valg af 3 ministre til ministerierne.

     På valg er:

     Finansminister Allan Hessel. (modtager genvalg.)

     Boligminister Peer Bendt. (modtager genvalg.)

     Justitsminister Kurt G. Nielsen. (modtager ikke genvalg.)

      Ministeriet konstituerer sig selv iht. lovene umiddelbart efter tingsamlingen.

7. Valg af 2 Ministersuppleanter:

     Ministeriet foreslår følgende valgt:

     Niels Erik Jacobsen, (modtager genvalg.)

     Glenn Pedersen.(modtager genvalg.)

8. Valg af Statsrevisorer.

     På valg er:

     Revisionsfirmaet Svendsen ApS

9. Øvrige indkomne forslag:

 

Det bemærkes, at forslag til behandling på den ordinære Tingsamling, skal være Statsministeriet i hænde senest 8 dage før


Tingsamlingen i.h.t. lovene.


10. Eventuelt.

 

På Tingsamlingen bliver der serveret biksemad med spejlæg og diverse drikkevarer på skytternes egen regning.

Tilmelding bedes venligst foretaget senest d.19. marts 2018

direkte til Restaurant Sommerlyst på tlf. 58 35 14 40

eller på mail til info@fugleskydning.dk

Ministerholdet

Ministeriet har konstituerede sig som følger 2018:

Statsminister Jørn-Ole Didriksen,

Indenrigsminister Steen Friis-Olsen,

Ministersuppleanter Glenn Pedersen

Kong Henrik den IV Henrik Bach

Justitsminister Per Vesterholm.,

Boligminister Peer Bent,

Finansminister Allan Hessel.

 

Ministersuppleanter Niels Erik Jacobsen,

 ( Er Ikke Med På Foto)

Ministerholdet

Ministeriet har konstituerede sig som følger 2018:

Statsminister Jørn-Ole Didriksen,

Indenrigsminister Steen Friis-Olsen,

Ministersuppleanter Glenn Pedersen

Kong Henrik den IV Henrik Bach

Justitsminister Per Vesterholm.,

Boligminister Peer Bent,

Finansminister Allan Hessel.

 

Ministersuppleanter Niels Erik Jacobsen,

 ( Er Ikke Med På Foto)

Præmieliste for 178. år 2017

Det lykkedes til sidst for Glen O. Pedersen at skyde brystpladen ned og sikre sig titlen som skyttekonge.

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab

Indskrives nedenfor af Listeførerne:

1. Højre Vinge-Æble - Skytten :  Thomas Augustesen  Vinder: Jan Lyngsø

2. Venstre Vinge-Æble - Skytten:  Viggo Hesselberg Pedersen   Vinder:  Erik Laugesen

3. Højre Klo-Æble - Skytten:  Rene Høyer  Vinder:  Jørgen Rasmussen

4. Venstre Klo-Æble - Skytten:  Peder Harboe   Vinder:  Teit Dinesen

5. Hals-Æblet  - Skytten:  Michael Augustesen   Vinder:  Erik Kolvig-Raun

6. Hale-Æblet - Skytten:  Erik Kolvig-Raun   Vinder: Thomas Lyngbye

7. Ringen - Skytten:  Ole S. Madsen    Vinder: René Høyer

8. Kronen - Skytten:  John Nielsen (Carlsberg )  Vinder: Peer Bendt

9. Hals-Pladen - Skytten:  Jørgen Klode      Vinder: Teit Dinesen

11. Venstre Vinge - Skytten:  Palle Hinrichsen  Vinder: Palle Hinrichsen

12. Højre Vinge - Skytten:   Allan Hessel     Vinder: Peder Harboe

13. Brystpladen – Skyttenkonge:  Glen O. Pedersen     Fuglekonge Henrik Bach

 

Steen Friis-Olsen

Indenrigsminister.

Fugleskydning til tirsdag d. 20.juni 2017.

Ærede Skydebrødre Ved allernådigst befaling har

 

Hans Majestæt Kong Ole IV.

 

 

 

Behaget at proklamere den et hundrede og otteoghalvfjerdsindstyvende

 

Fugleskydning til tirsdag d. 20.juni 2017.

 

Morgenduelige skytter, som vil deltage i besøget hos Majestæten,

 

møder kl. 8.00 ved Lovsøen på Skovvej. Herfra vil vi marchere til Kong Ole´s morgenresidens.

 

Husk alle skytter bærer stråhat på Fugleskydningsdagen.

ORDINÆRE TINGSAMLING 2017

Torsdag den 9 marts 2017 kl 18300 var blevet indkaldt til den 178.

 

ORDINÆRE TINGSAMLING

 

i Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab - Anno 1839.

 

Tingsamlingen foregår i Selskabets ejendom Restaurant Sommerlyst.

 

Ca. 28 medlemmer mødte op til en,

 

 

 

Dagsorden i henhold til Selskabets love :

 

 

 

1. Statsministeren byder velkommen.

 

2. Valg af Tingformand. (Henrik Bach)

 

3. Statsministeren aflægger årsberetning.

 

4. Finansministeren forelægger revideret regnskab 2016 og budget 2017.  

 

(et god Resultat for 2016, med frem gang på antal medlemmer)

 

 

 

5. Fastsættelse af Tingskat for det kommende år.

 

6. Ordinært valg af 2 ministre til ministerierne.

 

7. Ministeriet foreslår følgende på valg, valgt:

 

 

 

Statsminister Jørn-Ole Didriksen. Modtager genvalg.

 

Indenrigsminister Steen Friis-Olsen. Modtager genvalg.

 

Ministeriet konstituerer sig selv iht. lovene umiddelbart efter tingsamlingen.

 

8. Valg af 2 Ministersuppleanter:

 

 

 

Ministeriet foreslår følgende valgt:

 

Niels Erik Jacobsen. Modtager genvalg.

 

Glenn Pedersen. Modtager genvalg)

 

8. Valg af Statsrevisorer. På valg er:

 

Revisionsfirmaet Svendsen aps v/ Ivan Svendsen

 

9. Øvrige indkomne forslag:

 

Det bemærkes, at forslag til behandling på den ordinære Tingsamling, skal være

 

Statsministeriet i hænde senest 8 dage før Tingsamlingen i.h.t. lovene.

 

10. Eventuelt.

 

Her var der en god snak om aftenfesten,

hvordan man få flere til at deltage.

ORDINÆRE TINGSAMLING

Hermed indkaldes til den 178.

 

ORDINÆRE TINGSAMLING

 

Torsdag den 9. marts 2017 kl. 18.30.

 

i Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab - Anno 1839.

 

Tingsamlingen foregår i Selskabets ejendom Restaurant Sommerlyst.

 

Tilmelding bedes venligst foretaget senest d. 7. marts direkte

 

til Restaurant Sommerlyst på tlf. 5835 1440.

 

 

Dagsorden i henhold til Selskabets love :

1. Statsministeren byder velkommen.

2. Valg af Tingformand.

3. Statsministeren aflægger årsberetning.

4. Finansministeren forelægger revideret regnskab 2016 og budget 2017.

5. Fastsættelse af Tingskat for det kommende år.

6. Ordinært valg af 2 ministre til ministerierne.

7. Ministeriet foreslår følgende på valg, valgt:

Statsminister Jørn-Ole Didriksen. Modtager genvalg.

Indenrigsminister Steen Friis-Olsen. Modtager genvalg.

Ministeriet konstituerer sig selv iht. lovene umiddelbart efter tingsamlingen.

 

8. Valg af 2 Ministersuppleanter:

Ministeriet foreslår følgende valgt:

Niels Erik Jacobsen. Modtager genvalg.

Glenn Pedersen. Modtager genvalg)

 

8. Valg af Statsrevisorer. På valg er:

Revisionsfirmaet Svendsen aps v/ Ivan Svendsen

 

9. Øvrige indkomne forslag:

Det bemærkes, at forslag til behandling på den ordinære Tingsamling, skal være

Statsministeriet i hænde senest 8 dage før Tingsamlingen i.h.t. lovene.

 

10. Eventuelt.

På Tingsamlingen bliver der serveret biksemad med 2 spejlæg og drikkevarer. Alt på skytternes egen regning.

 

Tilmelding bedes venligst foretaget senest d. 7. marts direkte

til Restaurant Sommerlyst på tlf. 5835 1440.

 

Med venlig hilsen og på gensyn.

Stats-, Finans-, Bolig-, Justits-, & Indenrigsministerierne.