Korsør Forskønnelses Selskab blev stiftet den 22 januar 1839

Men det Korsøerske Fugleskydnings-Selskab har holdt Fugleskydning fra før 1806.

 

Velkommen til Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab hjemmeside

 
 

Kære Skytter
Jeg må desværre igen i år gå den tunge vej og meddele jer, at ministeriet i vort selskab har været samlet for at vurdere og undersøge om der i året 2021 kunne være mulighed for at holde Fugleskydning. Beslutningen i ministeriet blev at der grundet usikkerhed med forsamlingsforbud og afstandskrav mv. gør at dette arrangement vil være umulig at afholde, dels under frokosten hvor vi sidde skulder ved skulder og ryg mod ryg, samt under ”han” ballet hvor vi jo også kommer hinanden meget nær og tæt.

Derfor blev beslutningen at ministeriet ikke ser sig i stand til at afholde Fugleskydningen i 2021.

Jeg ved fra mange skytter, at beslutning medfører et stort savn, men jeg håber inderligt, at I skytter stadigvæk vil bakke op om vort hæderkronede selskab dels at fastholde jeres medlemskab og dels at tænke på vort forpagter par, som har haft meget trænge tider i denne Corona tid, og derved også selskabet. Selskabet og forpagter parret har bjerget sig igennem Corona tiden efter bedste evne og mulighed, og nu står vi overfor en genåbning, der betyder, at der kan komme gang i forretningen igen, så derfor en stor opfordring til jer alle, hvis I overvejer privat/forretningsmæssig en festlighed at I så tænker på vor gamle dame Sommerlyst og ligger festligheden derud i den grønne skov med den meget veltilrettede og velsmagende mad.

Selskabet er så privilegeret, at vore ministre og minister suppleanter har meddelt, at de bliver på posten indtil vort samfund igen, er normaliseret, og det vil jeg meget gerne her udtrykke min taknemmelighed for.

Endvidere har vor Kong Jan d. 1. ikke overvejelser i at abdicere og bliver på tronen sammen med sig dronning endnu et år, det vil selskabet ligeledes takke for, for herved kan vi fastholde vores dejlige traditioner og historie.,

Ministeriet har dog også vurderet om hvad selskabet kan gøre for vore skytter, og er startet en planlægning på en skytte aften på Sommerlyst fredag d. 15. oktober 2021 kl. 1800, hvor vi kan mødes uden Corona (den er ikke inviteret) og spise noget god mad og drikke en øl sammen i et festlig lag. Program for aftenen kommer senere, men vi vil i ministeriet overveje om det vil være muligt at afholde Tingsamling denne dag, men det vil bryde  med selskabets vedtægter.


 

 
 

Med skytte hilsen

Jørn-Ole Didriksen

Statsminister

Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesselskab.

Maj-2021

Ny Majestæt 18 juni 2019 . Jan den. I

Ny Majestæt Jan den. I.  

Jan Læby.

Skyttekonge og Statsminister Jørn-Ole Didriksen

Abdicerende Fuglekonge René den. I

René Høyer

Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesselskab har en lang og spændende historie, ikke mindst de mange spændende ”Skydeskiver” eller platter som hænger på alle væggene i

Den gamle Jagtkro Sommerlyst, midt i Korsør Lystskov.

 

 

Lidt historie.

Fugleskydning er en idræt som handler om at nedskyde forskellige mål og plader på en dertil konstrueret træfugl.

Når et mål er nedlagt, tilfalder præmien til den person som skytten skyder for, og i princippet ikke til skytten selv. 

Dette er der dog lavet om på her i byen, således at der også er præmie til skytten, selv om præmierne langt fra står mål med tidlige tiders.

Til gengæld har det været en tradition, at årets fuglekonge har foræret en gave til selskabet, i starten var det, her i Korsør, et sølvskjold, som kongen sponserede,

men med tiden blev det fast tradition at give en ”Skydeskive” eller en platte med motiv, der afspejlede kongens virke.

 

-

 

Fugleskydning blev formodentlig opfundet i Frankrig i 1200-tallet og bredte sig herfra til Tyskland og Nederlandene.

Dengang kaldte man denne idræt for papegøjeskydning (heraf udtrykket: at have skudt papegøjen) og våbnene var bue eller armbrøst.

Allerede i 1300-tallet når papegøjeskydningen til Danmark. I 1500-tallet bliver ildvåben mere almindelige ved disse skydninger.

Fra første færd var fugleskydningen organiseret i Lav eller foreninger, således at alle små samfund kunne være skydetrænede og dermed en del af borgerværnet.

I slutningen af 1700 tallet var de fleste fugleskydningsforeninger på retur, men de blussede op igen midt i 1800 tallet, sikkert på grund af første og anden Slesvigske krige.

I Korsør blev et Forskønnelses Selskab blev stiftet den 22. januar 1839, og i 1844 blev det lagt sammen med det i forvejen eksisterende Fugleskydnings Selskab.

Men der har helt sikkert været fugleskydning i Korsør langt tidligere, nogle mener at man kan spore det helt tilbage fra 1765, muligvis på pladsen ved Sommerlyst, hvor det stadig foregår, hvert år den 3. tirsdag i juni.

Men den første fugleskydning som vi er sikre på, er fra 1806.

 

-

I avisen den 14. juli 1806, stod der med krøllede bogstaver (også kaldet fraktur):

14-7-1806 Det Korsøerske Fugleskydnings-Selskab bedes,

at begynde dets Fugleskydning den 28de Julii førstkommende,

om morgenen kl. 8, hvilket herved tilkiendegives Selskabets inden- og udenbyes ærede Medlemmer,

samt at Skyde Billetter kan af Indenbyen erhverves 1 a 2 Dage forud og af Udenbyens samme morgen,

som Fugleskydningen begynder, for den fastsatte Contingent hos undertegnede. 

Samlingen bliver paa den Kongelige Postgaard her i Byen.  Korsøer den 10de Julii 1806 J. M. Schrøder. Selskabets Secretair og Kasserer.

-

Og året efter den 24. juli:

24 juli 1807 Mandagen den 13de Julii begyndte det Korsøerske Fugleskydeseilskab sin Øvelse, og blev denne Dag nedskudt:

Ringen, ved Kiøbmand Paul Bergs Skud, som derfor erholdt et sølv Bæger; 

Næste dag blev nedskudt: Hovedet ved Postfører Langballe, til Skolelærer Moiberg, som derfor erholdt en Senopskande; 

Venstre Vinge, ved Capitan Eggers, til Capt. og borgemester Beck, som derfor erholdt en Flødeskee, en Sukkerklemme og 6 Stkr. Theeskeer;

Højre Vinge, ved Kiøbmand Bang, til Propritair Hansen i Slagelse,

som derfor fik en Kalotskee

(Kalotske, halvkugleformet ske til at øse op med);  

 

Dengang blev der vist også drukket lidt øl eller brændevin under skydningerne, for derefter fortsætter artiklen med:

 

og da man var uvis ved hvis Skud Rumpen var nedfalden, blev derom skudt til Skiven, og ved Tømmermand B. Bonnesens Skud tilfaldt Der mesterinden Madam Bagger Gevinsten derpaa, en Punseskee; 

Brystpladen blev nedskudt ved postfører Langballe, til Hr. Proprietair Fugl til Bonderup. som derfor erholdt Kongegevinsten en Sukkerspand med Skee og 4 Saltkar, og som dette aar blev Selskabets Fuglekonge.

Korsøer den 23de Julii 1807. J. M. Schrøder. Selskabets Secretair og Kasserer.

 

Der står at samlingen finder sted på postgården. Postgården lå dengang i Slottensgade 1 – 3.

Det var navnkundige Madam Bagger der var postmester og postgården var samtidig et succesfuldt gæstgiveri.

 

Herefter er der fugleskydning næsten hvert år, hvilket fremgår af datidens aviser. Den første rekvisit,

som selskabet har, er fra 1835 Det er et sølvskjold fra 1835 da H. Svedsen blev fuglekonge.

 

Adam Jensen, der var redaktør på Korsør Avis, skriver i avisen lørdag den 29. juli 1989 en længere beretning om fugleskydningerne i Korsør Lystskov i anledning af Forskønnelses Selskabets 60 års jubilæum.

Adam Jensen skriver i sin jubilæums artikel om vores skovs ringe adgangsforhold, og hvordan man i selskabets fik anlagt stier og veje ud til Sommerlyst. Sommerlyst var dog endnu ikke bygget, i starten opførte man et træskur der blev brugt til at opbevare borde og bænke i, og som, når det var tømt, kunne bruges til at servere fra. Formegentlig af skattemæssige grunde blev dette skur betegnet som et telt.

Træskuret brændte under en forrygende snestorm i de seneste vintermåneder i begyndelsen af 1864, men brandårsagen blev aldrig opklaret. På selskabets generalforsamling, der afholdtes på den nu nedlagte Postgården i maj måned samme år, blev det besluttet, at erstatte træskelettet med en rigtig skydepavillon.

Der blev indhentet tilladelse, til at opføre pavillonen, hos Korsør Kommune, idet byggegrunden - dengang som nu - tilhører kommunen.

Arbejdet med at opføre den nye pavillon blev overdraget til købmand Julius Petersen, som i foråret 1866 havde tilendebragt arbejdet og den nye bygning kunne tages i brug.

Ved generalforsamlingen i maj 1866, hvor der bl.a. blev foretaget forskellige lovændringer, vedtog man desuden, at nybygningen fik navnet "Sommerlyst".

 

Læs mere på her på hjemmesiden 

I dag er det obligatorisk at bære stråhat til fugleskydningerne.

Ministeriet har konstituerede sig som følger 2020:


Statsminister: Jørn-Ole Didriksen, (var ikke til stede)


Ministersuppleanter: Glenn Pedersen

Ny Ministersuppleanter Bliv: Bjarne Skovgaard

Justitsminister Per Vesterholm.

Ny Boligminister bliv: Niels Erik Jacobsen

Ny Finansminister Bliv: Max Klintskov.

og Indenrigsminister: Steen Friis-Olsen.


I stolen Kong Jan den I. Jan Læby.

Sådan blev fuglen skudt og ramt 18-6 2019

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab

 

Sådan blev fuglen skudt og ramt 18-6   2019

 

1. Højre Vinge-Æble - Skytten :  Lars Moosdorf    Vinder: Jan Læby

 2. Venstre Vinge-Æble - Skytten:  Brian Madsen   Vinder:  Erik Laugesen

 3. Højre Klo-Æble - Skytten:  Frank W. Olsen:  Vinder:  Brian Madsen  

 4. Venstre Klo-Æble - Skytten:  Ivan Svendsen   Vinder:  Ander Hansen

 5. Hals-Æblet  - Skytten:  Kenneth Schmidt  Vinder:  Niels Erik Jacobsen 

 6. Hale-Æblet - Skytten:  Ole S. Madsen   Vinder: Jan Læby

 7. Ringen - Skytten:  Tim Nielsen    Vinder: Ib Larsen

 8. Kronen - Skytten:  Peter Thieme  Vinder: Thomas Nielsen

 9. Hals-Pladen - Skytten:  Just Pedersen  Vinder: Viggo Hesselberg

 10. Hale-Pladen - Skytten:  Niels Erik Jacobsen  Vinder: Lars Moosdorf

 11. Venstre Vinge - Skytten:  Jan Zirsen  Vinder: Lars Moosdorf

 12. Højre Vinge - Skytten:   Kurt Sørsen     Vinder: Tim Nilsen

 13. Brystpladen – Skyttenkonge:  Jørn-Ole Didrksen     Fuglekonge Jan Læby

 

 Steen Friis-Olsen

 Indenrigsminister.

Skyttenkonge: Jørn-Ole Didrksen

Konger 2018

Fra højre til venstre.

Aage Thatis Hansen 1984. Kjeld Boye 1986. Steen Friis-Olsen 2010.

Ole S. Madsen 2016. Poul Møller 2013.  Kim Hansen 2000.

Arne Weldingh 2009. Flemming Christiansen 1999.

Henrik Bach 2017. Frank Wejby Olsen 1977.

Chr. Christensen 1997. John Nielsen 1983.

Per S. Madsen 1991. Kurt Sørensen  2006.

Søren Bak-Gulev  2011 og Peter Christensen 2015.

En lille film fra Fugleskydningsdag anno 2018 med Henrik d. IV og Rene d. I

Produceret af Korsør Produktionshøjskole 2018.

Et lille videoklip fra Fugleskydningen 2014