Korsør Forskønnelses Selskab blev stiftet den 22 januar 1839

Men det Korsøerske Fugleskydnings-Selskab

har holdt Fugleskydning fra før 1806.

 

Velkommen til Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab hjemmeside

Kære Skytter                  

 

Grundet situationen i Danmark med Corona virussen har Ministeriet i dag besluttet at aflyse vores 181. fugleskydning d. 16. juni anno 2020.

Det har været en svær beslutning i ministeriet, og vi har ventet til i dag med at aflyse, da der var for lyderne om, at der blev løsnet på kravet med max. 10 personer der måtte være sammen på samme sted. Vi havde hørt om kravet blev sat til 500 personer i dag, det var også ganske vist, men det var regeringen der offentliggjorde hvad der forstås med større forsamlinger, og har intet med at vi kan samles med max. 500 personer ad gangen, og hvornår kravet løsnes til flere mennesker (mindst 100 personer) på samme sted og hvor mange, kan ingen sige i dag, derfor har vi trukket ”håndbremsen” og aflyst.

Det ligger jo også i aflysningen, at aftenfesten d. 19. juni 2020 ligeledes aflyses.


Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesselskab har en lang og spændende historie, ikke mindst de mange spændende ”Skydeskiver” eller platter som hænger på alle væggene i

Den gamle Jagtkro Sommerlyst, midt i Korsør Lystskov.

 

 

Lidt historie.

Fugleskydning er en idræt som handler om at nedskyde forskellige mål og plader på en dertil konstrueret træfugl.

Når et mål er nedlagt, tilfalder præmien til den person som skytten skyder for, og i princippet ikke til skytten selv. 

Dette er der dog lavet om på her i byen, således at der også er præmie til skytten, selv om præmierne langt fra står mål med tidlige tiders.

Til gengæld har det været en tradition, at årets fuglekonge har foræret en gave til selskabet, i starten var det, her i Korsør, et sølvskjold, som kongen sponserede,

men med tiden blev det fast tradition at give en ”Skydeskive” eller en platte med motiv, der afspejlede kongens virke.

 

-

 

Fugleskydning blev formodentlig opfundet i Frankrig i 1200-tallet og bredte sig herfra til Tyskland og Nederlandene.

Dengang kaldte man denne idræt for papegøjeskydning (heraf udtrykket: at have skudt papegøjen) og våbnene var bue eller armbrøst.

Allerede i 1300-tallet når papegøjeskydningen til Danmark. I 1500-tallet bliver ildvåben mere almindelige ved disse skydninger.

Fra første færd var fugleskydningen organiseret i Lav eller foreninger, således at alle små samfund kunne være skydetrænede og dermed en del af borgerværnet.

I slutningen af 1700 tallet var de fleste fugleskydningsforeninger på retur, men de blussede op igen midt i 1800 tallet, sikkert på grund af første og anden Slesvigske krige.

I Korsør blev et Forskønnelses Selskab blev stiftet den 22. januar 1839, og i 1844 blev det lagt sammen med det i forvejen eksisterende Fugleskydnings Selskab.

Men der har helt sikkert været fugleskydning i Korsør langt tidligere, nogle mener at man kan spore det helt tilbage fra 1765, muligvis på pladsen ved Sommerlyst, hvor det stadig foregår, hvert år den 3. tirsdag i juni.

Men den første fugleskydning som vi er sikre på, er fra 1806.

 

-

I avisen den 14. juli 1806, stod der med krøllede bogstaver (også kaldet fraktur):

14-7-1806 Det Korsøerske Fugleskydnings-Selskab bedes,

at begynde dets Fugleskydning den 28de Julii førstkommende,

om morgenen kl. 8, hvilket herved tilkiendegives Selskabets inden- og udenbyes ærede Medlemmer,

samt at Skyde Billetter kan af Indenbyen erhverves 1 a 2 Dage forud og af Udenbyens samme morgen,

som Fugleskydningen begynder, for den fastsatte Contingent hos undertegnede. 

Samlingen bliver paa den Kongelige Postgaard her i Byen.  Korsøer den 10de Julii 1806 J. M. Schrøder. Selskabets Secretair og Kasserer.

-

Og året efter den 24. juli:

24 juli 1807 Mandagen den 13de Julii begyndte det Korsøerske Fugleskydeseilskab sin Øvelse, og blev denne Dag nedskudt:

Ringen, ved Kiøbmand Paul Bergs Skud, som derfor erholdt et sølv Bæger; 

Næste dag blev nedskudt: Hovedet ved Postfører Langballe, til Skolelærer Moiberg, som derfor erholdt en Senopskande; 

Venstre Vinge, ved Capitan Eggers, til Capt. og borgemester Beck, som derfor erholdt en Flødeskee, en Sukkerklemme og 6 Stkr. Theeskeer;

Højre Vinge, ved Kiøbmand Bang, til Propritair Hansen i Slagelse,

som derfor fik en Kalotskee

(Kalotske, halvkugleformet ske til at øse op med);  

 

Dengang blev der vist også drukket lidt øl eller brændevin under skydningerne, for derefter fortsætter artiklen med:

 

og da man var uvis ved hvis Skud Rumpen var nedfalden, blev derom skudt til Skiven, og ved Tømmermand B. Bonnesens Skud tilfaldt Der mesterinden Madam Bagger Gevinsten derpaa, en Punseskee; 

Brystpladen blev nedskudt ved postfører Langballe, til Hr. Proprietair Fugl til Bonderup. som derfor erholdt Kongegevinsten en Sukkerspand med Skee og 4 Saltkar, og som dette aar blev Selskabets Fuglekonge.

Korsøer den 23de Julii 1807. J. M. Schrøder. Selskabets Secretair og Kasserer.

 

Der står at samlingen finder sted på postgården. Postgården lå dengang i Slottensgade 1 – 3.

Det var navnkundige Madam Bagger der var postmester og postgården var samtidig et succesfuldt gæstgiveri.

 

Herefter er der fugleskydning næsten hvert år, hvilket fremgår af datidens aviser. Den første rekvisit,

som selskabet har, er fra 1835 Det er et sølvskjold fra 1835 da H. Svedsen blev fuglekonge.

 

Adam Jensen, der var redaktør på Korsør Avis, skriver i avisen lørdag den 29. juli 1989 en længere beretning om fugleskydningerne i Korsør Lystskov i anledning af Forskønnelses Selskabets 60 års jubilæum.

Adam Jensen skriver i sin jubilæums artikel om vores skovs ringe adgangsforhold, og hvordan man i selskabets fik anlagt stier og veje ud til Sommerlyst. Sommerlyst var dog endnu ikke bygget, i starten opførte man et træskur der blev brugt til at opbevare borde og bænke i, og som, når det var tømt, kunne bruges til at servere fra. Formegentlig af skattemæssige grunde blev dette skur betegnet som et telt.

Træskuret brændte under en forrygende snestorm i de seneste vintermåneder i begyndelsen af 1864, men brandårsagen blev aldrig opklaret. På selskabets generalforsamling, der afholdtes på den nu nedlagte Postgården i maj måned samme år, blev det besluttet, at erstatte træskelettet med en rigtig skydepavillon.

Der blev indhentet tilladelse, til at opføre pavillonen, hos Korsør Kommune, idet byggegrunden - dengang som nu - tilhører kommunen.

Arbejdet med at opføre den nye pavillon blev overdraget til købmand Julius Petersen, som i foråret 1866 havde tilendebragt arbejdet og den nye bygning kunne tages i brug.

Ved generalforsamlingen i maj 1866, hvor der bl.a. blev foretaget forskellige lovændringer, vedtog man desuden, at nybygningen fik navnet "Sommerlyst".

 

Læs mere på her på hjemmesiden 

I dag er det obligatorisk at bære stråhat til fugleskydningerne.

Ministeriet har konstituerede sig som følger 2020:


Statsminister: Jørn-Ole Didriksen, (var ikke til stede)


Ministersuppleanter: Glenn Pedersen

Ny Ministersuppleanter Bliv: Bjarne Skovgaard

Justitsminister Per Vesterholm.

Ny Boligminister bliv: Niels Erik Jacobsen

Ny Finansminister Bliv: Max Klintskov.

og Indenrigsminister: Steen Friis-Olsen.


I stolen Kong Jan den I. Jan Læby.

Ny Majestæt 18 juni 2019 . Jan den. I

Ny Majestæt Jan den. I.  

Jan Læby.

Skyttekonge og Statsminister Jørn-Ole Didriksen

Abdicerende Fuglekonge René den. I

René Høyer

Sådan blev fuglen skudt og ramt 18-6 2019

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab

 

Sådan blev fuglen skudt og ramt 18-6   2019

 

1. Højre Vinge-Æble - Skytten :  Lars Moosdorf    Vinder: Jan Læby

 2. Venstre Vinge-Æble - Skytten:  Brian Madsen   Vinder:  Erik Laugesen

 3. Højre Klo-Æble - Skytten:  Frank W. Olsen:  Vinder:  Brian Madsen  

 4. Venstre Klo-Æble - Skytten:  Ivan Svendsen   Vinder:  Ander Hansen

 5. Hals-Æblet  - Skytten:  Kenneth Schmidt  Vinder:  Niels Erik Jacobsen 

 6. Hale-Æblet - Skytten:  Ole S. Madsen   Vinder: Jan Læby

 7. Ringen - Skytten:  Tim Nielsen    Vinder: Ib Larsen

 8. Kronen - Skytten:  Peter Thieme  Vinder: Thomas Nielsen

 9. Hals-Pladen - Skytten:  Just Pedersen  Vinder: Viggo Hesselberg

 10. Hale-Pladen - Skytten:  Niels Erik Jacobsen  Vinder: Lars Moosdorf

 11. Venstre Vinge - Skytten:  Jan Zirsen  Vinder: Lars Moosdorf

 12. Højre Vinge - Skytten:   Kurt Sørsen     Vinder: Tim Nilsen

 13. Brystpladen – Skyttenkonge:  Jørn-Ole Didrksen     Fuglekonge Jan Læby

 

 Steen Friis-Olsen

 Indenrigsminister.

Skyttenkonge: Jørn-Ole Didrksen

Konger 2018

Fra højre til venstre.

Aage Thatis Hansen 1984. Kjeld Boye 1986. Steen Friis-Olsen 2010.

Ole S. Madsen 2016. Poul Møller 2013.  Kim Hansen 2000.

Arne Weldingh 2009. Flemming Christiansen 1999.

Henrik Bach 2017. Frank Wejby Olsen 1977.

Chr. Christensen 1997. John Nielsen 1983.

Per S. Madsen 1991. Kurt Sørensen  2006.

Søren Bak-Gulev  2011 og Peter Christensen 2015.

En lille film fra Fugleskydningsdag anno 2018 med Henrik d. IV og Rene d. I

Produceret af Korsør Produktionshøjskole 2018.

Et lille videoklip fra Fugleskydningen 2014